برنامه جدید ضمن خدمت

برنامه جدید ضمن خدمت

اطلاعیه

ثبت نام دوره  ضمن خدمت
آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی
کد : ۹۳۱۰۱۸۲
مدت : ۱۶ ساعت
ویژه : استان سیستان و بلوچستان
ثبت_نام از ۲۱ مرداد الی ۲۷ مرداد
جهت ثبت نام به سامانه ضمن خدمت مراجعه نمایید
Ltms.medu.ir
برنامه آزمون
مستمر_اول
یک شنبه ۲۸ مرداد
ساعت ۹ الی ۱۰
صفحه ا لی ۴۹

جبرانی مستمر اول
سه شنبه ۳۰ مرداد
ساعت ۹ الی ۱۰

مستمر_دوم
یکشنبه ۴ شهریور
ساعت ۹ الی ۱۰ صبح
صفحه ۵۰ الی ۹۹

جبرانی مستمر دوم
سه شنبه ۶ شهریور
ساعت ۹ الی ۱۰ صبح

آزمون_نهایی
سه شنبه ۱۱ شهریور
ساعت ۹ الی ۱۰ صبح
کل محتوا
جبرانی آزمون نهایی
پنج شنبه ۱۳ شهریور
ساعت ۹ الی ۱۰ صبح

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت