برنامه های جدید دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

لیست دوره های جدید ضمن خدمت استانی:
برنامه های جدید دوره های ضمن خدمت فرهنگیان ثبت نام دوره ضمن خدمت خانواده متعالی در اسلام. ویژه شهر اصفهان ناحیه ۴ مدت دوره: ۶ ساعت کد دوره: ۹۱۳۰۱۸۵۴ ⏳مهلت ثبت نام: ۴/۹ الی ۴/۱۳  ثبت نام دوره مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان ? ویژه استان فارس ⏳ مدت دوره: ۱۲ ساعت ?کد دوره: […]

برنامه های جدید دوره های ضمن خدمت فرهنگیان
ثبت نام دوره ضمن خدمت خانواده متعالی در اسلام.
ویژه شهر اصفهان ناحیه ۴
مدت دوره: ۶ ساعت
کد دوره: ۹۱۳۰۱۸۵۴
⏳مهلت ثبت نام: ۴/۹ الی ۴/۱۳

 ثبت نام دوره مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان
? ویژه استان فارس
⏳ مدت دوره: ۱۲ ساعت
?کد دوره: ۹۱۴۰۰۴۶۲
⏳هم اکنون برای ثبت نام فعال است.

*️⃣ثبت نام دوره تربیت در پرتو عبادت
? ویژه استان همدان
?ویژه استان یزد
?ویژه استان زنجان
?ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد
?ویژه استان کردستان
?شهرستان قروه(سنندج)
?ویژه استان اصفهان
⏳مدت دوره : ۲۴ ساعت
?کد دوره :۹۹۵۰۶۲۱۷
هم اکنون برای ثبت نام فعال است.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت