تاکنون هیچ مجوزی برای اعمال حداقل حقوق به دانشجو معلمان ابلاغ نشده است

طرح رتبه بندی
معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، حقوق دانشجو معلمان دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی براساس ماده (۶) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش تعیین میشود. به گزارش روابط عمومی معاونت [...]
معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، حقوق دانشجو معلمان دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی براساس ماده (۶) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش تعیین میشود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، علی الهیار ترکمن با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه اجرایی در جایگاه تفسیر قانون نیست وصرفاً اجراکننده قوانین و مقررات ابلاغی میباشد، افزود: موضوع اعمال حداقل حقوق به دانشجومعلمان در سال های گذشته از سازمان اداری و استخدامی کشور استعلام شده و سازمان مزبور با بیان اینکه حقوق دانشجومعلمان براساس قانون خاص تعیین می شود، اعمال حداقل حقوق را برای آنان وارد ندانسته است.
الهیار افزود: این نماینده محترم مجلس بر بخشنامهای که خود ایشان به آن اشراف کامل  داشتهاند یعنی بخشنامه شماره ۲۷۱۶۹۶/۷۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ که در اجرای قانون احیای احکام قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش صادر شده بود به صراحت دانشجو معلمان را مشمول ماده (۶) قانون فوق الذکر دانسته اند. در بخشنامه مزبور نه تنها دانشجومعلمان محق به دریافت حداقل حقوق شناخته نشده اند، بلکه تصریح کرده اند که اداره کل آموزش و پرورش استان نیز موظف است هزینه های شبانه روزی و هزینه خوابگاهی را از حقوق دانشجومعلمان کسر نماید.
الهیار ترکمن گفت: دانشجومعلمان، همکاران جوان و سرمایه های آینده آموزش و پرورش هستند و قرار است در سه دهه آینده سکان نظام تعلیم و تربیت را در دست داشته باشند. انتقال اطلاعات ناقص به آنان که موجب بدبینی به وزارت آموزش و پرورش و ناامیدی شغلی در آنان می شود به صلاح نظام تعلیم و تربیت نمیباشد.
الهیار ترکمن با بیان روند اعمال افزایش حقوق دانشجومعلمان بر اساس مصوبات سال جاری افزود: پس از ابلاغ مصوبه افزایش حقوق سال ۱۳۹۸، این وزارت با سازمان اداری و استخدامی کشور مکاتبه و مجوز اعمال ۴۴۰ هزار تومان افزایش را برای حقوق دانشجومعلمان اخذ نمود. در خصوص اعمال حداقل حقوق نیز مکاتبات و پیگیری هایی در این زمینه به عمل آمده است و همکاران من در اداره کل امور اداری پیگیر موضوع هستند تا در صورت صدور مجوز از سوی مراجع ذیربط، حداقل حقوق را در احکام همکاران جوان وزارت آموزش و پرورش اعمال نمایند.

الهیار ترکمن خطاب به دانشجومعلمان خاطرنشان ساخت: خدمتگزاران شما در معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش حامی شما هستند و بدون شک تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه کاری مناسب و احقاق حق شما عزیزان در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط به کار خواهند بست. از آنجا که وزارت آموزش و پرورش نمیتواند رأساً قوانین و مقررات را تفسیر نماید، در برخی موارد نیازمند اخذ نظر مراجع ذیربط است و اگر این فرآیند اندکی طولانی میشود دلیلی بر نادیده گرفتن حقوق شما عزیزان نیست. پیگیریها برای اخذ نظر مراجع ذیربط در خصوص اعمال حداقل حقوق به دانشجومعلمان ادامه دارد و به محض حصول نتیجه در این زمینه اطلاعرسانی خواهد شد.

0/5 ( 0 نظر )

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

پیشنهاد

پشتیبانی سایت