تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی

تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی :
براساس دستورالعمل مهمترین #شرط تبدیل وضعیت این است که شغل فرد حتماً از مشاغل #حاکمیتی باشد. همچنین باید حداقل پنج سال از استخدام پیمانی فرد گذشته باشد.
صدری افزود: شرط دیگر استخدام فرد به صورت پیمانی از طریق آزمون های استخدامی است یعنی کسانی که استخدام پیمانی آنها از طریق آزمون نبوده نمی توانند از این طریق تغییر وضعیت دهند.
وی امتیازات ارزشیابی کارمندان را از دیگر شروط تبدیل وضعیت بیان کرد و گفت: افراد باید در سه سال قبل تبدیل وضعیت به استخدام رسمی، ۸۰ درصد امتیاز ارزشیابی را به دست آورده باشند.
نداشتن محکومیت از نوع آنچه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری پیش بینی شده، از دیگر شروط تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی است.
پس از حصول شرایط اعلام شده و سنجش شایستگی های فرد، دستگاه های اجرایی می توانند با کسب اجازه از سازمان اداری و استخدامی کشور برای تبدیل وضعیت کارمندان خود اقدام کنند

lمنبع

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی :

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت