تخلفات اداری ماده ۸

تخلفات اداری ماده ۸

⚖️تخلفات اداری موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارتند از :

۱- اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری .
۲- نقض قوانین و مقررات مربوط .
۳- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل .
۴- ایراد تهمت و افترا ، هتک حیثیت.
۵- اخاذی .
۶- اختلاس .
۷- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص .
۸- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری .
۹- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز .
۱۰-تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی،ایراد خسارات به اموال دولتی .
۱۱-افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری .
۱۲-ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه .
۱۳- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری .
۱۴- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده .
۱۵- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر .
۱۶- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری .
۱۷- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
۱۸- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن راندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند .
۱۹- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری .
۲۰- رعایت نکردن حجاب اسلامی .
۲۱- رعایت نکردن شؤون و شعایر اسلامی .
۲۲- اختفاء ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر .
۲۳- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر .
۲۴- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی .
۲۵- هر نوع استفاده غیر مجاز از شؤون شغلی یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی .
۲۶- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی .
۲۷- دست بردن در سؤالات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
۲۸- دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط.
۲۹- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
۳۰- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
۳۱- توقیف ، اختفاء ، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی .
۳۲- کارشکنی و شایعه پراکنی ، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی .
۳۳- شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریک به برپائی تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی .
۳۴- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
۳۵- همکاری با ساواک منحله بعنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی .
۳۶- عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۷- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها .

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟
پشتیبانی سایت