تصویبِ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شامل کارگران می شود؟ پاسخ اینجا بخوانید

تصویبِ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شامل کارگران می شود؟ پاسخ اینجا بخوانید

تصویبِ-همسان‌سازی-حقوق-بازنشستگان-شامل-کارگران-می-شو
تصویبِ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شامل کارگران می شود؟ پاسخ اینجا بخوانید براساس گفته‌ی رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در کمیسیون برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس مصوب شده است. 🔻به این ترتیب، همسان‌سازی احتمالاً برای تصویب نهایی به صحن مجلس خواهد رفت؛ اما سوال اصلی برای بازنشستگان کارگری […]

تصویبِ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شامل کارگران می شود؟ پاسخ اینجا بخوانید

براساس گفته‌ی رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در کمیسیون برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس مصوب شده است.

🔻به این ترتیب، همسان‌سازی احتمالاً برای تصویب نهایی به صحن مجلس خواهد رفت؛ اما سوال اصلی برای بازنشستگان کارگری این است که آیا این همسان‌سازی شامل حال بازنشستگان کارگری می‌شود؟

🔸مروتی (بازنشسته کارگری) در این رابطه می‌گوید:
🔻 در دور قبل همسان‌سازی در سال ۹۹، دولت اعتبار جداگانه به صندوق‌های کشوری و لشگری اختصاص داد و با این اعتبار، حقوق بازنشستگان این صندوق‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافت اما برای بازنشستگان کارگری از خزانه‌ی دولت بودجه تخصیص ندادند و آنچه با منابع تامین اجتماعی اجرا شد، نه همسان‌سازی که یک متناسب‌سازیِ بدون یال و دم و اشکم بود که بازنشستگان انتقادات بسیار به آن داشتند.
🔻 نمایندگان مجلس شورا باید جامعه‌ی هدف را در جریان این همسان‌سازی و جزئیات دقیق آن قرار دهند و بگویند سهم ۶۵ درصد از بازنشستگان کشور که مستمری‌بگیر صندوق تامین اجتماعی هستند، از آن چقدر است؟
🔻 اگر قرار باشد بازهم بازنشستگان کارگری از شمول طرح خط بخورند، بی‌عدالتی گسترده‌تر خواهد شد.
کارگزینی آموزش و پرو

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت