تفاوت بین رتبه‌ها بازگشت و حقوق معلمان و کارکنان اداری یکسان می‌‌شود

 تفاوت بین رتبه‌ها بازگشت و حقوق معلمان و کارکنان اداری یکسان می‌‌شود معاون وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه رتبه‌بندی معلمان قانون می‌شود، گفت: تفاوت بین رتبه‌ها بازگشت و حقوق معلمان و کارکنان اداری یکسان می‌‌شود. علی الهیار ترکمن در نشست خبری با رسانه‌ها درباره رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: رتبه‌بندی فرایند طولانی را طی کرد، […]

 تفاوت بین رتبه‌ها بازگشت و حقوق معلمان و کارکنان اداری یکسان می‌‌شود

معاون وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه رتبه‌بندی معلمان قانون می‌شود، گفت: تفاوت بین رتبه‌ها بازگشت و حقوق معلمان و کارکنان اداری یکسان می‌‌شود.

علی الهیار ترکمن در نشست خبری با رسانه‌ها درباره رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: رتبه‌بندی فرایند طولانی را طی کرد، بحث پیگیری ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه از مطالبات اصلی معلمان و نمایندگان مجلس بود، این ماده به نحوی است که تفاوتی در نگاه را نسبت به رتبه‌بندی ایجاد می‌کند و این مسئله مطرح می‌شود که آیا رتبه بندی به لایحه نیاز دارد یا می‌تواند توسط دولت طراحی شود؟

وی گفت: بحثی که از سال ۹۷ برای اجرای قانون رتبه‌بندی شروع کردیم این بود که از طریق لایحه باشد یا مصوبه دولت؟ در این رابطه حقوقدانان نظر دادند تا از طریق مصوبه دولت این کار انجام شود.

الهیار ترکمن مطرح کرد: در رتبه‌بندی سال ۹۴ یک آیتم از قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی حق شغل که بعداً به حق شغل حرفه‌ای تبدیل شد به نام رتبه‌بندی اجرا شد و در سال ۹۸ سه آیتم حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل مورد افزایش قرار گرفت که بیشترین مابه‌ازای ریالی احکام کارمندان در این سه آیتم است؛ همچنین ۵ رتبه برای معلمان درنظر گرفته شد و عوامل امتیازآور را سابقه خدمت، توقف در رتبه و کارهای شاخصی که باید انجام دهند تعریف کردیم که در مصوبه و آیین‌نامه رتبه‌بندی کامل قید شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: از مهر ۹۸ رتبه‌بندی اجرا شد که در راستای قانون برنامه ششم توسعه مصوب شد اما در بهمن ۹۸ بخشنامه‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد تا دستگاه هایی که نتوانستند امتیازات فصل ۱۰ قانون مدیریت را به میزان ۵۰ درصد افزایش دهند از این امتیازات بهره‌مند شوند و آموزش‌وپرورش هم شامل شد.

تفاوت امتیازات قانون مدیریت برای معلمان و سایر کارکنان دولت

الهیارترکمن گفت: ما در آموزش و پرورش گفتیم چرا سه آیتم فصل ۱۰ قانون مدیریت را با پذیرش برخی شرایط برای معلمان اجرا می‌کنیم اما برخی کارکنان دولت از این امتیازات بدون پیش شرط استفاده می‌کنند؛ همچنین سه آیتم فصل ۱۰ قانون مدیریت برای معلمان بین ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافت اما برای سایر کارکنان دولت تمام امتیازات ۵۰ درصد افزایش یافت. برهمین اساس گفتیم نمی‌توان به بهانه رتبه‌بندی این امتیازات را برای فرهنگیان نادیده گرفت.

اعتراضات معلمان رتبه‌های ۴ و ۵

وی بیان کرد: با اعمال امتیازات فصل ۱۰، تفاوت حرفه‌ای که برای رتبه بندی ایجاد شده بود از بین رفت یعنی معلمی که در رتبه ۲ بود و میانگین امتیازات سه آیتم او به ۲۵ درصد رسیده بود هم اکنون به ۵۰ درصد رسید و در مقابل معلمی که ۳۰ سال سابقه خدمت داشت و قبلاً تمام امتیازات را تا سقف ۵۰ درصد گرفته بود هم اکنون هیچ افزایشی مشمول او نشد که این با اعتراضات معلمان رتبه‌های ۴ و ۵ مواجه شد و پیگیری‌های متعددی از سوی آنها انجام شد.

امتیازات فصل ۱۰ قانون مدیریت به ضرر معلمان تمام نشد

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش متذکر شد: در اجرا اعمال امتیازات فصل ۱۰ قانون مدیریت به ضرر معلمان تمام نشد، معلمانی که معترض بودند یک بار با پایه رتبه‌بندی سال ۹۸ افزایش حقوق سال ۹۹ خود را بررسی کنند و یک بار هم با پایه حقوق اسفند ۹۸ افزایش حقوق سال ۹۹ را بررسی کنند، آن وقت متوجه تفاوت خواهند شد. همچنین با سقف امتیازات ۵۰ درصد حقوق آنها ۱۵ درصد رشد می‌کند.

چرا تفاوت حقوق معلمان و اداری‌ها بیشتر شد؟

الهیار ترکمن اضافه کرد: چون امتیازات بالا رفت و کارکنان اداری از قبل فوق‌العاده ویژه داشتند تفاوت بیشتری را نسبت به معلمان در حقوق خود تجربه کردند؛ فوق‌العاده ویژه آیتم ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری است که برای مشاغل خاص و تخصصی برقرار می‌شود و مجوز آن را سازمان اداری و استخدامی ارائه می‌دهد که سقف آن حداکثر ۲۵ درصد مشاغل موجود در یک دستگاه اجرایی است.

وی بیان کرد: آموزش و پرورش سال ۹۱ از ۱۲۴ شغلی که موجود است پیشنهاد برقراری فوق‌العاده ویژه برای ۳۵ شغل را به سازمان اداری و استخدامی ارسال کرد که مشاغل آموزشی هم شامل آن بودند اما سازمان اداری با ۱۶ شغل موافقت و مشاغل آموزشی را خارج کرد و خطاب به آموزش و پرورش نوشت فوق العاده ویژه برای مشاغل اداری و ستادی است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: از آن سال به بعد مجوزی برای برقراری فوق العاده ویژه برای کارکنان آموزشی نداشتیم و با امتیازات قانون مدیریت تفاوتی در فوق العاده ویژه بین کارکنان اداری و آموزشی ایجاد شد. البته در هر برنامه‌ریزی جامعه برخوردار و متضرر داریم و هنر این است جامعه متضرر را از ضرر خارج کنیم. برهمین اساس تصمیم گرفتیم پیشنهاد فوق العاده ویژه را برای معلمان تهیه و به معاون اول رئیس جمهور ارسال کنیم. جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه برگزار شد تا از سرجمع بودجه ۹۹ برای آموزش و پرورش اقداماتی را رقم بزنند.

برقراری فوق العاده ویژه برای معلمان

الهیار ترکمن بیان کرد: آقای نوبخت برنامه‌ای در اینستاگرام برای معلمان داشت که آنها تقاضا کردند جلسات حضوری باشد و با تأیید آقای نوبخت جلسه حضوری با نمایندگان تشکلهای معلمان در تاریخ ۲۸ فروردین برگزار شد که آنها خواسته‌های خود را مطرح کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدیم با برقراری فوق العاده ویژه برای مشاغل معلمی تفاوت را حل کنیم یعنی شرایط امتیازات مصوبه سال ۹۸ را به نحوی تغییر دهیم که تفاوت حرفه‌ای احکام ۹۸ فرهنگیان به احکام حقوقی آنها برگردد.

حقوق کارکنان آموزشی و غیرآموزشی یکسان می‌شود

وی عنوان کرد: دیروز موافقت سازمان برنامه و بودجه به آموزش و پرورش ابلاغ شد و از سقف جدولی که پیش بینی کردیم نحوه اجرا و بار مالی را با سازمان برنامه و بودجه نهایی می‌کنیم. صدور احکام جدید فرهنگیان در راه است، با اعمال امتیازات فصل ۱۰ قانون مدیریت تفاوت رتبه‌ها از بین رفته بود آن هم به دلیل اینکه همه از ۵۰ درصد استفاده کردند که دوباره برمی‌گردد اما تفاوت بین سوابق افراد حفظ است و حقوق کارکنان آموزشی و غیرآموزشی در آموزش و پرورش یکسان شده و تفاوت معنادار وجود نخواهد داشت.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد: برای اجرای کامل این موضوع تفاوتی در نحوه برخورداری از فوق العاده ویژه بین معلمان و سایر کارمندان دولت نخواهیم داشت که اتفاق خوبی بود و در تاریخ ۸ اردیبهشت با مساعدت دولت و سازمان برنامه و بودجه به نتیجه رسید که احکام را اصلاح خواهیم کرد.

 

شتابزدگی در تحلیل مسائل

الهیار ترکمن خطاب به فرهنگیان گفت: به خدمتگزاران خود در آموزش وپرورش باور داشته باشید و اتفاقی که می‌افتد قابل برنامه ریزی و حل به نفع فرهنگیان است اما در تحلیل این مسائل شتاب‌زدگی رخ داد که فضای مجازی به آن دامن زد و مسئولان آموزش وپرورش و دولت مورد کم لطفی قرار گرفتند و ما از همان زمان به دنبال حل مشکل بودیم؛ از اسفند ۹۸ که این اتفاق افتاد تا ۸ اردیبهشت حدود دو ماه گذشت که تعطیلات عید و شرایط کرونا را به آن اضافه و بررسی کنید ظرف چند روز توانستیم این مجوز را دریافت کنیم.

قانون رتبه‌بندی تدوین می‌شود

وی با اشاره به اینکه رتبه بندی به مطالبه عمومی جامعه فرهنگیان و مجلس تبدیل شده است، اظهار کرد: در جلساتی که با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی داشتیم درخواست کردیم یک بار موضوع رتبه بندی را در چارچوب تعریف عملیاتی مشخص، تجربیات گذشته، الگوهای موفق دنیا با تمرکز برنحوه سنجش صلاحیت‌ها، تاثیر صلاحیتها در هر رتبه، فرایند ارتقا و تنزل و ارتقای کیفیت نظام آموزشی طراحی کنیم که پس از تدوین به مجلس ارائه و به قانون تبدیل شود تا بگوییم قانون رتبه بندی را با این مفاد در اختیار داریم.

تدوین پیش‌نویس لایحه رتبه‌بندی تا شهریور

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: این پیشنهاد از طرف آموزش وپرورش و تشکل‌های فرهنگیان ارائه و مورد موافقت قرار گرفت که کارگروه چهارجانبه متشکل از آموزش وپرورش به عنوان دبیر، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان تشکیل و روزهای دوشنبه کار خود را دنبال می‌کند. در این کارگروه بررسی‌ها انجام می‌شود حتی درصورت لزوم درخواست پژوهش به دانشگاه ارائه خواهیم داد تا طی دو ماه پژوهشی را انجام دهند تا بتوانیم تا شهریور امسال پیش نویس لایحه رتبه بندی را به دولت ارائه دهیم و اعتبار کافی در بودجه سال ۱۴۰۰ برای آن تعیین شود.

الهیار ترکمن بیان کرد: از دو شنبه هفته آینده کار خود را شروع می‌کنیم تا موضوع رتبه‌بندی معلمان کشور باحدود عملی و تعریف عملیاتی مشخص یک بار برای همیشه حل شده و آن را به جامعه فرهنگیان ارائه دهیم.

رتبه‌های دو تا پنج آزمون رتبه‌بندی ندارند

وی گفت: در این شرایط به نوعی انطباق شرایط جدید با شرایط قبلی را داریم یعنی آزمون‌هایی که برای رتبه دو به بالا هستند را برگزار نکردیم. در رتبه بندی قبل افرادی که در رتبه مقدماتی بودند مشمول نمی‌شدند که هم اکنون آنها را هم مشمول کرده اما باید در آزمون داخلی احراز رتبه شرکت کنند اما رتبه‌های دو تا پنج آزمون ندارند و شرایط فعلی با وضعیت جدید انطباق پیدا کرد.

اصلی‌ترین شرط ارتقای رتبه‌ چیست؟

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد: اصلی ترین شرط ارتقا به رتبه بالاتر میزان توقف در رتبه قبل است و از این بعد باید شرط توقف در رتبه‌ها را رعایت کنند و بعد شروط دیگر مدنظر است.

رتبه بندی به دنبال افزایش حقوق نیست

الهیار ترکمن گفت: امیدواریم با تبدیل رتبه بندی به قانون که درسال ۹۹ در مجلس جدید تصویب می‌شود معلمان همانند اساتید دانشگاه نظام رتبه بندی مشخص و استقراریافته داشته باشند البته هیچ الگوی علمی نداریم که رتبه‌بندی به دنبال افزایش حقوق است بلکه برای افزایش کیفیت نظام آموزشی است و ما به ازایی دارد که در قبال آن افزایش حقوق ایجاد خواهد شد.

تفاوت بین رتبه‌ها برگشت

وی با اشاره به اینکه حذف رتبه بندی صورت نگرفت چرا که حذف آن یعنی مبالغی که در مهر ۹۸ اعمال کرده بودیم خارج و پس می‌گرفتیم که این تفاق نیفتاد، افزود: اتفاقی که افتاد این بود تفاوت رتبه‌ها یکسان شد اما هم اکنون رتبه‌بندی را داریم و با اصلاح ضرایب تفاوت بین رتبه‌ها را برگرداندیم و مبالغ سال ۹۸ برپایه ۵۰ درصد به معلمان برمی‌گردد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش خطاب به معلمان عنوان کرد: معلمان اگر می‌خواهند موضوعی را تحلیل کنند فقط شخص خود را مدنظر قرار ندهند و طیف معلمان را ببینند، اسفند ماه فشار زیادی در فضای مجازی داشتم و افراد احکام خود را ارسال می‌کردند و می‌گفتند، افزایش حقوقی نداشتند اما واقعیت این بود که این افراد قبلاً ۵۰ درصد را دریافت کرده بودند و وقتی سقف افزایش‌ها تا ۵۰ درصد است چگونه می توان عددی را برای آنها اضافه کرد.

بار مالی چگونه تأمین می‌‌شود؟

الهیار ترکمن درباره تأمین بار مالی رتبه‌بندی خاطرنشان کرد: ردیف هزار میلیارد تومانی در بودجه ۹۹ داریم وسازمان برنامه و بودجه امکان برداشت از سرجمع بودجه و اختصاص به هردستگاهی را دارد که این درخواست را به آنها ارائه دادیم و مجوز داده که باید آن را عملیاتی کنیم تا بدانیم با چه شیب و چه میزانی به سمت برقراری این افزایش‌ها برویم. سازوکار قانونی تامین اعتبار وجود دارد و باید طی تفاهم با سازمان برنامه و بودجه میزان و نحوه دریافت آن را دنبال کنیم.

جذب ۳۵۰۰ سرباز معلم

وی در ادامه درباره جذب سربازمعلمان گفت: برای امسال سهمیه جذب همانند سال گذشته و سه هزار و ۵۰۰ نفر است گرچه درخواست ما بیشتر از این بود.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره پرداخت حقوق معلمان حق التدریس گفت: نیروهای حق التدریس آزاد و معلمان خریدخدمات با آموزش وپرورش قرارداد دارند و در قبال حق التدریس حق الزحمه دریافت می‌کنند. در جریان تعطیلات کرونایی مدارس برای حق التدریس آزاد و خرید خدمات هیچ وقفه‌ای در قرار داد نداریم و حقوق آنها به طور کامل پرداخت خواهد شد.

 

 

 

1.7/5 (7 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

 1. شغل معلمی قابل قیاس باهیچ شغلی دردنیانیست
  یک فرهنگی بایدازلحاظ مادی درآسایش وآرامش کامل برخوردارباشد
  زیرساختهای هرکشوری ازوزارت آموزش وپرورش آن کشورسرچشمه میگیرد

  به این نظر امتیاز بده
 2. سلام چرا مدرک های تحصیلی برای نیرو های خدمات اعمال نمیشه

  به این نظر امتیاز بده
 3. سلام چرا رتبه بندی شامل ما نیروهای خدمات بیچاره نمیشه مگر ما چه گناهی کردیم

  به این نظر امتیاز بده
 4. باسلام‌واحترام؛. بنده‌آموزگار‌درپست‌مدیر‌آموزگاری‌هستم‌‌‌برا‌آزمون‌رتبه‌بندی دفعه‌ی‌قبل‌متقاضی‌رو‌‌‌کادر‌اداری‌ومدیران‌ومعاونین‌‌‌برام‌زدن‌که‌با‌اختلاف‌یک‌سؤال‌موفق‌به‌کسب‌‌نمره‌ی‌قبولی‌نشدم‌،این‌بار‌به‌عنوان‌کادر‌دبستان‌‌متقاضی‌روزدن‌‌درصورتی‌‌‌که‌بنده‌نه‌من‌مدیر‌مستقل‌هستم‌‌نه‌معاون‌مستقل‌دارای‌دوکد‌هم‌آموزگاری‌وهم‌مدیر‌آموزگاری‌‌‌ می‌باشم‌وبنده‌‌بیشتر‌درکلاس‌های‌چندپایه‌در‌میدهم‌‌‌لطفا‌‌‌‌به‌موقعیت‌ما‌‌‌جهت‌‌‌‌دارا‌بودن‌این‌‌وضعیت‌توجه‌بیشتری‌‌داشته‌باشید

  به این نظر امتیاز بده
 5. بنده با ۲۴سال سابقه رتبه ام همزمان شد با رتبه بندی کاذب دی ۹۸،که هنوزهم مغبونم چون معتقدم اصلاح وویرایشی صورت نگرفت ،ازطرفی هرمعلمی که کلاس داری بلد نیست میفرستند معاونت با کاری آسانتر وحقوقی بالاتر ،ماچه گناهی کردیم بخاطر خوب بودنمان معاون نشویم وحدود ۸۰۰ تومن حق معاونت نسبت به افرادنالایق کمتر بگیریم،سزای خوب بودنمان وشایستگی حقوق کمتر هست؟

  به این نظر امتیاز بده
 6. بنده با ۲۴سال سابقه رتبه ام همزمان شد با رتبه بندی کاذب دی ۹۸،که هنوزهم مغبونم چون معتقدم اصلاح وویرایشی صورت نگرفت ،ازطرفی هرمعلمی که کلاس داری بلد نیست میفرستند معاونت با کاری آسانتر وحقوقی بالاتر ،ماچه گناهی کردیم بخاطر خوب بودنمان معاون نشویم وحدود ۸۰۰ تومن حق معاونت نسبت به افرادنالایق کمتر بگیریم،سزای خوب بودنمان وشایستگی حقوق کمتر هست؟

  به این نظر امتیاز بده
 7. باسلام چرا نیروهای خدماتی رو درنظر نمیگیرید نه رتبه بندی ونه فوق العاده شغل ویژه

  به این نظر امتیاز بده
 8. بنده یک فرهنگی هستم ومدت ۲۳ سال خدمت کرده ام ومدت ۱۴ سال مستاجر هستم واز هیچ گونه تسهیلات آموزش و پرورش اعم از زمین -مسکن-وام مسکن استفاده نکرده ام برای مسکن ملی فرهنگیان ثبت نام کردم ولی سابقه فرم جیم بنده بجای اینکه سبز باشد قرمز بود به دنبال کارم رفتم تاسابقه ام سبز شود اداراتیکه در این رابطه دخیل بودند گشتم وتمام مدارک خود را که استعلام گرفته بودم تحویل اداره مسکن وشهر سازی دادم تا این مدارک به تهران برودومدت یک ماه طول می کشد تا سابقه جیم حذف وسابقه سبز شود تا وقتی سابقه سبز شود ما از این طرح جا میمانیم گناه ما چیست فکری بحال ما وامثال ما بکند چون تنها من نیستم همکاران بنده نیز همین مشکل را دارند.

  به این نظر امتیاز بده
 9. باسلام،ببخشیددوباربرای‌کسب‌‌رتبه‌عالی‌شرکت‌نمودم‌و‌بااختلاف‌دوونیم‌درصد‌قبول‌نشدم،درصورتی‌که‌برای‌قبلی‌هااصلا”‌‌‌‌آزمونی‌درکارنبود‌وبه‌محض‌رسیدن‌به‌حدنصاب‌رتبه‌رادریافت‌می‌کردند‌،مگه‌ما‌باکسانی‌که‌قبل‌ازمهرماه‌رتبه‌گرفتند‌چه‌فرقی‌داریم؟
  ‌‌‍‍‍‍‌‌‌‌‌بنده‌از‌اول‌خدمتم‌تابه‌حال‌درروستاهای‌کمتر‌توسعه‌‌ومناطق‌محرومخدمت‌کرده‌ام‌‌حالا‌سزاواره‌که‌برای‌کسب‌رتبه‌ای‌که‌همه‌قبلا‌به‌راحتی‌کسب‌نمودند‌،دوبار‌آزمون‌بدهم‌ونمره‌ی‌لازم‌راکسب‌ننمایم

  به این نظر امتیاز بده
 10. سلام من برای رتبه چهار دو بار آزمون دادم و هر دفعه امتیاز کامل را کسب نکردم آیا لازمه دوباره آزمون بدهم و چون دوباره بیم آن میرود که نمره نیاورم باید به یه کافی نت پول بدهم مبلغ ۲۰۰ هزار تومان تا به جای من آزمون دهند در صورت امکان آزمون را حذف کنید من۱۹سال سابقه کار دارم ۸سال حق التدریس بودم در روستاهای درجه دو و درجه ۳حتی وقتی سزارین یا جراحی های دیگر می شدم چون حق التدریس بودم از استعلاجی بر خوردار نبودم با تشکر

  به این نظر امتیاز بده
 11. سلام فوق العاده ویژه معلمان که در حکم امتیاز ندارد جز حقوق باز نشستگی می شود یا مانند تفاوت طتبق خذف می شود متشکرم

  به این نظر امتیاز بده
 12. سلام چرا در رتبه بندی عدالت رعایت نمی شود معلمی که دو سوم دوران خدمتش در روستاها با کمبود امکانات بوده با کسی که تمام خدمتش در مرکزز شهر بوده یکی می شوند . معلم ابتدایی علاوه بر اموزش سختی کار ‍برورش را هم دارد انوقت حقوقش از معاون و مدیر کمتر است و هر کس می خواهد ارتقا حقوق بگیرد دو سال معاونت می گیرد

  به این نظر امتیاز بده
پشتیبانی سایت