تفاوت تطبیق چیست؟

تفاوت تطبیق همسان‌سازی کارکنان قراردادی چیست؟
تفاوت تطبیق چیست؟ 🔻تفاوت تطبیق به استناد تبصره ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری درصورتیکه با اجرای فصل دهم قانون مذکور، حقوق ثابت و فوقالعاده های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت مینمودند #کاهش_یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود 🔻 این تفاوت تطبیق ضمن […]

تفاوت تطبیق چیست؟

🔻تفاوت تطبیق به استناد تبصره ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری درصورتیکه با اجرای فصل دهم قانون مذکور،
حقوق ثابت و فوقالعاده های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی
دریافت مینمودند #کاهش_یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود
🔻 این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاءهای بعدی مستهلک میگردد.
🔻این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور میگردد اما مشمول محاسبه پاداش پایان خدمت نمی شود.
🔻به استناد بند الف تبصره (١٢) قانون بودجه سال ١۴٠٠ کل کشور، افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از
قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (٧١) و (٧٨) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، انجام میپذیرد.
🔹🔸🔹🔸

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

پشتیبانی سایت