تقلیل ساعت موظف معلمان

تقلیل ساعت موظف معلمان
در تقلیل ساعت موظف معلمان با داشتن ۲۰ سال سابقه تدریس تمام وقت و یا مدیریت و یا معاونت مدرسه یا رسیدن به سن ۵۰ سالگی، چهار ساعت در هفته کسر می گردد.
-در این خصوص در نظر گرفتن نکات ذیل مورد انتظار می باشد:

۱) مأموریت به تحصیل تمام وقت جزء سابقه تدریس محاسبه نمی گردد.

۲) ایام مأموریت به تحصیل نیمه وقت و اشتغال پاره وقت بانوان، به صورت نصف(یک دوم) جزء سابقه تدریس محاسبه می گردد.

۳)ایام خدمت زیر پرچم، تحصیل در تربیت معلم، دانشسرا و دانشگاه قبل ازاستخدام، مرخصی بدون حقوق ، انفصال موقت، تعلیق، آمادگی به خدمت، فاصله خدمتی (ایام بلاتکلیفی) جزء سابقه تدریس محاسبه نمی گردد.

۴) ایام خدمت نظام وظیفه (سرباز معلم ) در صورتیکه مستخدم طبق احکام رسمی بطور تمام وقت به تدریس اشتغال داشته باشد با تشخیص کمیته طرح طبقه بندی مشاغل در زمره تجربه آموزشی قابل احتساب است.

۵) سنوات ارفاقی استثنایی جزء سابقه مربوطه محاسبه می گردد.

۶) مربیان پرورشی، بهداشت و مشاوران مدارس که سابقه تدریس ندارند با ۵۰ سال سن مشمول این قانون می‌شوند.

۷) ساعات کار در هر صورت کمتر از نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه نخواهد بود.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت