تمدیدزمان استخدام

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت ثبت‌نام و اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون استخدام وزارت آموزش و پرورش در سومين آزمون متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سال 1395  پيرو اطلاعيه مورخ 95/7/14 و انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در سومين آزمون متمركز دستگاههاي اجرايي كشور […]

capt11ure

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت ثبت‌نام و اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون استخدام وزارت آموزش و پرورش در سومين آزمون متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سال 1395

 پيرو اطلاعيه مورخ 95/7/14 و انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در سومين آزمون متمركز دستگاههاي اجرايي كشور بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان مي‌رساند با توجه به اعلام وزارت آموزش و پرورش اصلاحات ذيل در دفترچه راهنماي مذكور صورت گرفته است. لذا داوطلباني كه متقاضي ثبت‌نام در اين آزمون هستند با توجه به موارد ذيل مي‌توانند حداكثر تا روز يكشنبه مورخ 25/7/95 نسبت‌ به ثبت‌نام اقدام نمايند. هم‌چنين داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند با در نظر گرفتن توضيحات ذيل در صورت علاقه‌مندي مي‌توانند تا تاريخ فوق با مراجعه به قسمت ويرايش نسبت به ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند.

1- اصلاحات مربوط به خوشه شغلي تربيت بدني (كد 2605) :
– مقطع تحصيلي براي كد شغل محلهاي 15149تا 15259 مربوط به رشته تحصيلي تربيت بدني و علوم ورزشي – كليه گرايشها (با کد 30280) فقط ليسانس و فوق‌لیسانس صحیح مي‌باشد. به عبارت ديگر مقطع فوق ديپلم براي اين كدشغل محلها حذف مي‌گردد.
2- اصلاحات مربوط به خوشه شغلي معارف اسلامي (كد2507) :
– رشته تحصيلي علوم قرآن و حديث (كد 32201) با مقطع تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس به عنوان رشته تحصيلي مجاز براي كدشغل محلهاي 17237 تا 17445 اضافه مي‌گردد.
3- اصلاحات مربوط به خوشه شغلي مشاوره (كد2606) :
– رشته تحصيلي مشاوره – كليه گرايشها (كد 32417) با مقطع تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس به عنوان رشته تحصيلي مجاز براي كدشغل محلهاي 17226 تا 17236 اضافه مي‌گردد.
4- اصلاحيات مربوط به خوشه شغلي هنرآموز ساخت و توليد (كد2592):
– براي كدشغل محلهاي 17661 تا 17674 رشته‌هاي تحصيلي مجاز اعلام شده در دفترچه راهنماي ثبت‌نام حذف، و رشته‌هاي تحصيلي مهندسي مكانيك (كد31337) با مقطع تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس، مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد (كد31197) با مقطع تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس و مهندسي ماشين ابزار (كد 32418) با مقطع تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس به عنوان رشته هاي تحصيلي مجاز جايگزين مي‌گردند.
5- اصلاحيات مربوط به خوشه شغلي الكتروتكنيك (كد2528):
– رشته‌هاي تحصيلي مهندسي برق گرايش مخابرات (كد 31168) و مهندسي برق گرايش الكترونيك (كد 31712) از رشته‌هاي تحصيلي مجاز برايكدشغل محلهاي 14491 تا 14581 حذف مي‌گردد.
6- اصلاحيات مربوط به خوشه شغلي آموزگاري (كد2517):
– در كد شغل محل هاي 14847 و 14848 و 14987 و 14991 و 14606 و 14607و 14615 و 14987 و 14780 ، جنسيت پذيرش به جنس زن اصلاح مي‌گردد.
– در كد شغل محل هاي 14641 و 14644 و 14975، جنسيت پذيرش به جنس مرد اصلاح مي گردد.
– در كد شغل محل 14743 ، تعداد پذيرش جنس زن به 6 نفر اصلاح مي گردد.
– در كد شغل محل 14924 ، تعداد پذيرش جنس زن به 1 نفر اصلاح مي گردد.
– كد شغل محل 14788 از فهرست پذيرش در دفترچه راهنما حذف مي‌گردد.
7- اصلاحيات مربوط به خوشه شغلي آموزگار استثنائي (كد2608):
– در كد شغل محل 15060، جنسيت پذيرش به زن و مرد اصلاح مي گردد.
8- اصلاحيات مربوط به خوشه شغلي كامپيوتر (كد2520):
– در كد شغل محل 16930، جنسيت پذيرش به زن و مرد اصلاح مي گردد.
– در كد شغل محل 16945، جنسيت پذيرش به زن اصلاح مي گردد.
9- اصلاحات مربوط به دامنه پذيرش كدشغل محل ها :
كدشغل محل
شغل
خوشه شغلي
محل خدمت
14613
آموزگارابتدايي
آموزگارابتدايي
آذربايجان غربي – مياندوآب
دامنه پذيرش : مياندوآب
16424
دبيرعربي
عربي
كرمان – شهربابك
دامنه پذيرش: شهربابك، دهج
– دامنه پذيرش كليه كدشغل محل هاي شهرستان رفسنجان به شهرستانهاي رفسنجان، انار، نوق، كشكوئيه، فردوس اصلاح مي گردد.
10- كلمه دانشگاه از رديف 3 و 8 بند 25 تقاضانامه ثبت نام (شرايط بومي بودن داوطلب) حذف مي گردد.
11- با توجه به بند 7 شرايط و ضوابط دوره يكساله مهارت آموزي(مندرج در صفحه 12 دفترچه راهنماي ثبت نام)، داوطلبان ملزم هستند رشته شغلي مورد نظر خود را با توجه به محل اموزش تعيين شده در پرتال معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه فرهنگيان به آدرس : http://cfu.ac.ir/moavenatamozeshi  تعيين نمايند.
0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت