ثبت نام آزمون استخدامی جدید مراقبین سلامت آموزش و پرورش تا دو ماه آینده

ثبت نام آزمون استخدامی جدید مراقبین سلامت آموزش و پرورش تا دو ماه آینده

استخدام جدید آموزشو پرورش
ثبت نام آزمون استخدامی جدید مراقبین سلامت آموزش و پرورش تا دو ماه آینده 📋 مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی کارشناسان سلامت مناطق و نواحی استان اصفهان گفت: باتوجه‌به نیاز به نیروهای مراقبین سلامت امیدواریم بتوانیم با جذب سهمیه در آزمون استخدامی پیشرو در آبان‌ماه یا آذرماه، نیروهای موردنیاز […]

ثبت نام آزمون استخدامی جدید مراقبین سلامت آموزش و پرورش تا دو ماه آینده

📋 مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی کارشناسان سلامت مناطق و نواحی استان اصفهان گفت: باتوجه‌به نیاز به نیروهای مراقبین سلامت امیدواریم بتوانیم با جذب سهمیه در آزمون استخدامی پیشرو در آبان‌ماه یا آذرماه، نیروهای موردنیاز در حوزه سلامت را جذب کنیم.

🔸گودرزی ابراز داشت: باتوجه‌به نیاز به نیروهای مراقبین سلامت امیدواریم بتوانیم با جذب سهمیه در آزمون استخدامی پیشرو در آبان‌ماه یا آذرماه، نیروهای موردنیاز در حوزه سلامت را جذب کنیم

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت