ثبت نام آزمون استخدامی جدید مراقبین سلامت آموزش و پرورش تا دو ماه آینده

ثبت نام آزمون استخدامی جدید مراقبین سلامت آموزش و پرورش تا دو ماه آینده

استخدام جدید آموزشو پرورش
ثبت نام آزمون استخدامی جدید مراقبین سلامت آموزش و پرورش تا دو ماه آینده 📋 مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی کارشناسان سلامت مناطق و نواحی استان اصفهان گفت: باتوجه‌به نیاز به نیروهای مراقبین سلامت امیدواریم بتوانیم با جذب سهمیه در آزمون استخدامی پیشرو در آبان‌ماه یا آذرماه، نیروهای موردنیاز […]

ثبت نام آزمون استخدامی جدید مراقبین سلامت آموزش و پرورش تا دو ماه آینده

📋 مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی کارشناسان سلامت مناطق و نواحی استان اصفهان گفت: باتوجه‌به نیاز به نیروهای مراقبین سلامت امیدواریم بتوانیم با جذب سهمیه در آزمون استخدامی پیشرو در آبان‌ماه یا آذرماه، نیروهای موردنیاز در حوزه سلامت را جذب کنیم.

🔸گودرزی ابراز داشت: باتوجه‌به نیاز به نیروهای مراقبین سلامت امیدواریم بتوانیم با جذب سهمیه در آزمون استخدامی پیشرو در آبان‌ماه یا آذرماه، نیروهای موردنیاز در حوزه سلامت را جذب کنیم

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت