جدول حداقل حقوق و افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۰

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۰
جدول حداقل حقوق و افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۰ در ادامه می‌توانید جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را مطالعه نمایید. مبلغ برای کارگران بدون سابقه شرح ماه ۳۰ روز ماه ۳۱ روز حقوق پایه (ساعتی) ۱۲۰٫۷۵۹ ۱۲۰٫۷۵۹ حقوق پایه (روزانه) ۸۸۵٫۱۶۵ ۸۸۵٫۱۶۵ حقوق پایه (ماهانه) ۲۶٫۵۵۴٫۹۲۵ ۲۷٫۴۴۰٫۰۸۹ کمک هزینه اقلام مصرفی […]

جدول حداقل حقوق و افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۰

در ادامه می‌توانید جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را مطالعه نمایید.

مبلغ برای کارگران بدون سابقه

شرح

ماه ۳۰ روز

ماه ۳۱ روز

حقوق پایه (ساعتی) ۱۲۰٫۷۵۹ ۱۲۰٫۷۵۹
حقوق پایه (روزانه) ۸۸۵٫۱۶۵ ۸۸۵٫۱۶۵
حقوق پایه (ماهانه) ۲۶٫۵۵۴٫۹۲۵ ۲۷٫۴۴۰٫۰۸۹
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
حق مسکن ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
پایه سنوات ۰ ۰
حق اولاد برای هر فرزند ۲٫۶۵۵٫۴۹۳ ۲٫۶۵۵٫۴۹۳
حق بیمه سهم کارگر ۲٫۵۹۳٫۸۴۵ ۲٫۶۵۵٫۸۰۶
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۳۴٫۴۶۱٫۰۸۰ ۳۵٫۲۸۴٫۲۸۳
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۳۷٫۱۱۶٫۵۷۳ ۳۷٫۹۳۹٫۷۷۵
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۳۹٫۷۷۳٫۰۶۵ ۴۰٫۵۹۵٫۲۶۸
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۶۹٫۰۶۳ ۱۶۹٫۰۶۳
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) ۲٫۶۵۵٫۴۹۳ ۲٫۷۴۴٫۰۰۹
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) ۳٫۹۸۳٫۲۳۹ ۴٫۱۱۶٫۰۱۳
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲٫۵%) ۵٫۹۷۴٫۸۵۸ ۶٫۱۷۴٫۰۲۰

 

مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه

شرح

ماه ۳۰ روز

ماه ۳۱ روز

حقوق پایه (ساعتی) ۱۲۰٫۷۵۹ ۱۲۰٫۷۵۹
حقوق پایه (روزانه) ۸۸۵٫۱۶۵ ۸۸۵٫۱۶۵
حقوق پایه (ماهانه) ۲۶٫۵۵۴٫۹۲۵ ۲۷٫۴۴۰٫۰۸۹
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
حق مسکن ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
پایه سنوات ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱٫۴۴۶٫۶۶۶
حق اولاد برای هر فرزند ۲٫۶۵۵٫۴۹۳ ۲٫۶۵۵٫۴۹۳
حق بیمه سهم کارگر ۲٫۶۹۱٫۸۴۵ ۲٫۷۵۷٫۰۷۳
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۳۵٫۷۶۳٫۰۸۰ ۳۶٫۶۲۹٫۶۸۲
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۳۸٫۴۱۸٫۵۷۳ ۳۹٫۲۸۵٫۱۷۵
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۴۱٫۰۷۴٫۰۶۵ ۴۱٫۹۴۰٫۶۶۷
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۷۷٫۹۷۶ ۱۷۷٫۹۷۶
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) ۲٫۷۹۵٫۴۹۳ ۲٫۸۸۸٫۶۷۶
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) ۴٫۱۹۳٫۲۳۹ ۴٫۳۳۳٫۰۱۳
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲٫۵%) ۶٫۲۸۹٫۸۵۸ ۶٫۴۹۹٫۵۲۰

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۰

 

5/5 (1 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

پشتیبانی سایت