جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۲۹ شهریور ۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ اعلام شد. ، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ دانش فنی تخصصی پایه ۱۲- رشته طراحی دوخت      ساعت ۸٫۳۰ تا [...]

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ اعلام شد.

، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ دانش فنی تخصصی پایه ۱۲- رشته طراحی دوخت
    

ساعت ۸٫۳۰ تا ۹ طراحی معماری پایه ۱۱  و ۱۲ درس مشترک نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی
             
ساعت ۹ تا ۹٫۳۰ دانش فنی تخصصی پایه ۱۲ -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای
      
 ساعت ۲۰٫۵۰ تا ۲۱٫۱۵ الزامات محیط کار  پایه  ۱۰ مشترک  

ساعت ۲۱٫۱۵ تا ۲۱٫۵۰  نوآوری و کارآفرینی پایه ۱۱

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰٫۴۵ تا ۱۱٫۱۰ فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت ۱۱٫۱۰ تا ۱۱٫۳۵ بازی و ریاضی پایه  دوم  

ساعت ۱۱٫۳۵ تا ۱۲ علوم تجربی و تفکر  پایه سوم 

ساعت ۱۲ تا ۱۲٫۲۵ بازی و ریاضی پایه چهارم   

ساعت ۱۲٫۲۵ تا ۱۲٫۵۰ فارسی و نگارش پایه پنجم   

ساعت ۱۳٫۱۵ تا ۱۳٫۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم  

متوسطه اول

ساعت ۱۴٫۳۰  تا ۱۵ زبان انگلیسی  پایه هفتم(  آموزش مقدماتی ۲) 

ساعت ۱۵ تا ۱۵٫۳۰ زبان انگلیسی   پایه هشتم (مکالمه و لغات درس ۱ ) 

ساعت ۱۵٫۳۰ تا ۱۶ زبان انگلیسی   پایه نهم ( مکالمه و لغات درس ۱ )

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ۱۶ تا ۱۶٫۳۰ شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر۲

متوسطه دوم

  ساعت ۱۶٫۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۳ پایه ۱۲- رشته  علوم تجربی      
   
  ساعت ۱۷ تا ۱۷٫۳۰ زیست شناسی۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
     
 ساعت ۱۷٫۳۰ تا ۱۸ هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ۲۰ تا ۲۰٫۲۵  فیزیک ۲ پایه یازدهم  رشته علوم تجربی

 ساعت ۲۰٫۲۵ تا ۲۰٫۵۰ فیزیک ۲ پایه یازدهم  رشته علوم تجربی

شبکه ۴
ساعت ۷٫۳۰ عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس عربی زبان قران۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

ساعت ۸٫۳۰ درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰٫۱۵ درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰٫۴۵ درس دین وزندگی ۲  پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۱٫۱۵ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها 

ساعت ۱۱٫۴۵ درس  فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲٫۱۵ درس حسابان ۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲٫۴۵درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۳٫۱۵ درس  فیزیک۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف

ساعت ۱۵ درس علوم و معارف قرآنی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵٫۳۰ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ مشترک رشته تجربی و ریاضی

ساعت ۱۶  درس علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶٫۳۰ درس آموزش قرآن پایه هفتم متوسطه اول

0/5 ( 0 نظر )
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت