شرح وظایف کارکنان اداری

 

شرح وظایف کارکنان اداری 

عنوان

عنوان

عنوان

عنوان

عنوان

عنوان

رئیس اداره

معاون ابتدایی

معاون متوسطه

معاون پژوهشی

معاون پرورشی

معاون پشتیبانی

کارشناس پیگیری امور دفتر

مسئول آموزش ابتدایی

مسوول آموزش متوسطه

کارشناس مسئول فناوری

کارشناس مشاوره مسئول امور اداری
معاون سوادآموزی کارشناس آموزش ابتدایی کارشناس اموزش متوسطه کارشناس فناوری وآمار مسوول نماز وقرآن کارشناس امور اداری
کارشناس سواداموزی کارشناس گروه آموزشی ابتدایی مسوول فنی وکاردانش کارشناس مسوول آموزش نیروی انسانی کارشناس نماز وقران کارشناس مسوول بودجه
کارشناس آموزش داوطلبانه سوادآموزی کارشناس فنی وحرفه ای وکاردانش کارشناس اموزش نیروی انسانی کارشناس مسوول فرهنگی هنری کارشناس بودجه
کارشناس امور زنان وجوانان مسوول آموزش راهنمائی کارشناس پژوهش وتحقیقات کارشناس فرهنگی وهنری كارشناس مسئول تعاون و امور رفاهي كاركنان
روابط عمومی کارشناس اموزش راهنمائی كارشناس فعاليت‌هاي اردويي و فوق برنامه كارشناس تعاون و امور رفاهي كاركنان
مسوول سنجش وامتحانات كارشناس مسئول فعاليت‌هاي اردويي و فوق برنامه مسوول امورمالی
کارشناس سنجش كارشناس مسئول سلامت و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي کارشناس امورمالی
کارشناس مسوول ارزیابی عملکرد كارشناس سلامت و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي حسابدار و مسئول حساب کتب درسی و نشريات کمک آموزشی
کارشناس ارزیابی عملکرد كارشناس مسئول تربيت بدني حسابدار جمعدار اموال
مسوول حقوقی کارشناس تربیت بدنی كارشناس مسئول پشتيباني
کارشناس حقوقی رئیس اردوگاه كارشناس تغذيه و شير رايگان
مسوول مشارکتها كارشناس امور اجرايي كانون فرهنگي و تربيتي کارشناس خرید
کارشناس مشارکتها کارپرداز
انجمن اولیا ومربیان ص1
انجمن اولیاومربیان ص2
مسوول دبیرخانه
مسوول بایگانی
ثبات
بایگان
اتوماسیون اداری
تلفنچی
انباردار

 

0/5 ( 0 نظر )

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

کانال ایتا

پیشنهاد

صبا

پشتیبانی سایت