جزییات واریزبسته حمایتی به حقوق فرهنگیان

جزییات واریزبسته حمایتی به حقوق فرهنگیان

دستورالعمل تعیین حقوق و فوق العاده های کارمندان مشمول بسته کمک جبرانی به کارکنان دولت (بخشنامه شماره ۴۵۰۴۲۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی که حقوق و فوق العاده های آنها از محل منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۷ پرداخت می شود

در اجرای تصویبنامه شماره ۱۰۱۳۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۵/۸/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران، موضوع کمک جبرانی به کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی که مجموع پرداختی ماهیانه (حقوق ثابت و فوق العاده های مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ ماهانه قرارداد کارکنان قراردادی و شرکتی سال ۱۳۹۷) به هر یک از آنها کمتر از سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است، مقرر شده است مبلغ دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از طریق حساب های بانکی مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان مشمول، واریز گردد.

دستگاه های اجرایی ملی و استانی که حقوق و فوق العاده های کارکنان آنها از محل منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۷ پرداخت می شود، مکلفند اطلاعات مربوط به مشمولین تصویبنامه فوق الذکر را به شرح جدول زیر، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۷، جهت اقدامات بعدی به سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال نمایند.

بدیهی است مسئولیت صحت اطلاعات مشمولین، بر عهده ذیحساب/ مدیر امور مالی آن دستگاه اجرایی خواهد بود.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت