حقوق تاریخ واریز حقوق مهر ماه بازنشستگان ومستمری بگیران

حقوق واریز حقوق
  اعلام زمان پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی 🔰 زمان پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ مهر آغاز شده است و تا ۳۰ مهر بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود. 🔻حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در مهر ۱۴۰۰ بر اساس […]

 

اعلام زمان پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی

واریز حقوق مهر بازنشستگان

🔰 زمان پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ مهر آغاز شده است و تا ۳۰ مهر بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

🔻حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در مهر ۱۴۰۰ بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنان و طبق جدول پرداخت می‌شود

اعلام زمان پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی
اعلام زمان پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی

 

 

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت