خبر فوق العاده شغل

خبرجديدافزايش حقوق فوق العاده شغل   يا 20 درصد به احتمال زياد در صورت تامين اعتبارمختص  مقطع  ابتدايي خواهدبود ودر اين ماه انجام نخواهد شد اين خبر هنوز قطعي  نمي باشد

547992711168

جلسه امور اداري تشكيلات  و شهرستان و نواحي ومناطق استان فارس

 اموراداری استان فارس اولین امور اداری در کشور  برای  کاهش وقت فرهنگیان  شاغل  و صرفه جویی به زودی  چاپ احکام نیروهای شاغل  مانند فیش بر روی سایت   قرار خواهد گرفت . و دیگر نیاز مراجعه به کار گزینی برای دریافت حکم های خود ندارند

جلسه امور اداری و تشکیلات  استان فارس در فضای بازا رژن شیراز برگزار شد و درباره موضوعات ترفیعات و نقل انتقالی و بازنشستگی و استخدام وا حکام و.. برگزار شد

دراین جلسه برای هماهنگی و توجیه  کارشناسان امور اداری   در مورد  استخدام و بازنشستگی و ترفیعات و  اشکالات حکمی  و موضوعات متفاوت  و نقل انتقالات    و تبدیل وضعیت نیروهامورد  تباد ل و نظر قرار گرفت . برای اولین بار  امور اداری استان فارس در کشور  برای صرفه جویی وقت فرهنگیان شاغل   چاپ حکم ها مانند فیش حقوق فرهنگیان بر روی سایت قرار خواهد گرفت . ضمنا  موارد  مهم نقل انتقالا ت  به شرح ذیل می باشد.

براساس بخشنامه ۷۱۰/۴۸ وزارت  چه انتقال  درون و برون استانی  باید ۵ سال سابقه آموزشی داشته باشد یعنی مدت سربازی نهضت و حق التدریس و تربیت معلم شامل آن نمی شود  یا به خلاصه تاریخ استخدام کسانی ۸۸/۰۷/۰۱ –به بعد ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و و ۱۳۹۲۱۳۹۱  می باشد حق شرکت در نقل انتقالات نداردو شامل بخشنامه انتقالی نمی شود-برای دانشجو یان فرهنگی مدت فاصله  مبدا یعنی محل تحصیل تا محل کار نه محل سکونت از ۱۲۰ کیلومتر به ۱۵۰ کیلومتر تغییر یافت –انتقال به شرط همسر فرهنگی و زوج فرهنگی  و همسر نظامی و کارمند و داشتن فرزندزیر یک سال برای خواهران در بخشنامه درون استانی فارس حذف گردید.

  ضمنا  مطالب دیگر  بروز رسانی خواهد  که خلاصه آن— صادر کردن هرگونه حکم رتبه خبره و عا لی در سال ۱۳۹۳  ممنوع می باشد.بازنشسته پیش ازموعد درسال ۱۳۹۳ نداریم — ادامه تحصیل فرهنگیان براساس مجوز باشد  .… مطالب جدید اضافه خواهد شد  ادامه دارد …….

 

قابل توجه کارشناسان کارگزینی  برای راحتی  موضوع ۱۴۳۰ استفاده نماینددانلود گزارش مربوط به ۱۴۳۰

 

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟
پشتیبانی سایت