آخرین جدول ارتقاء طبقه فرهنگیان

طبقه جدول طبقه فرهنگیان
  آخرین جدول ارتقاء طبقه فرهنگیان   جدول شرایط احراز ارتقای طبقه شغلی فرهنگیان از لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق تجربی+شرایط ارتقای رتبه کارکنان بر اساس سطح پست   طبقه در حکم کارگزینی چطور محاسبه می شود: محاسبه طبقه شامل مجموع طبقه بابت مدرک تحصیلی (طبقه ورودی) و سنوات خدمتی به اضافه طبقات تشویقی(جبهه ، […]

 

آخرین جدول ارتقاء طبقه فرهنگیان

 

جدول شرایط احراز ارتقای طبقه شغلی فرهنگیان از لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق تجربی+شرایط ارتقای رتبه کارکنان بر اساس سطح پست

 

photo 2018 12 26 23 13 04

طبقه در حکم کارگزینی چطور محاسبه می شود: محاسبه طبقه شامل مجموع طبقه بابت مدرک تحصیلی (طبقه ورودی) و سنوات خدمتی به اضافه طبقات تشویقی(جبهه ، جانبازی ، تشویقی ارزشیابی)

طبقه تحصیلی:مطابق آیین نامه بر اساس مدرک مرتبط با پست سازمانی طبقه ورودی محاسبه می شود که بابت مدرک تحصیلی سیکل و پایین تر از آن طبقه۲ ، دیپلم طبقه ۳ ، فوق دیپلم طبقه ۴ ، لیسانس طبقه ۵ ، فوق لیسانس طبقه۶ ، دکترا طبقه ۷ ، به این نکته نیز باید توجه داشت که بررسی ارتباط بین پست و مدرک دقیقا در زمان تاریخ اخذ مدرک و پست سازمانی کارمند در همان تاریخ صورت می گیرد .

طبقه سنواتی :اگر مدرک تحصیلی مرتبط با پست سازمانی لیسانس به بالا بود به ازای هر ۴ سال یک طبقه ، دیپلم و فوق دیپلم هر ۵ سال و سیکل به پایین هر ۶ سال یک طبقه سنواتی تعلق می گیرد .

طبقه تشویقی(جبهه ، جانبازی و ارزشیابی):به ازای هر ۵ درصد جانبازی و به ازای موارد ایثارگری (جانبازی و جبهه داوطلب ) طبق بخشنامه ۲۷۲۷ تا سقف دو طبقه تعلق می گیرد.

مطابق آیین نامه ارزشیابی مصوب در سال ۸۹ اگر کارمند ۵ سال متناوب امتیاز ارزشیابی بالای ۸۵ کسب کند یک طبقه تشویقی به او تعلق می گیرد.(که توسط رای دیوان عدالت اداری کنسل شد)

 

 

نکته در صورت جدول طبقه   ضمنا مدت سابقه در منطقه محروم  و کمتر توسعه یافته ازسال ۱۳۸۸  نصف می گردد یعنی به ازای هر دوسال یک طبقه می گیرد

 

سوال آخرین طبقه لیسانس ؟ پاسخ بدون تشویقی ۱۱ (پیرو جدول)

 

سوال آیا سال ۱۳۷۷ من در روستا خدمت کردم طبقه من نصف نمی شود پاسخ  طبق قانون از سال۱۳۸۸ به بعد در مناطق محروم کاربرد دارد

 

سوالات با پاسخ……..

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت