دانلود بخشنامه سرباز معلم ( آموزش و پرورش) ۱۳۹۸/۹۹

 بخشنامه جذب سرباز معلم صرفا داوطلبین دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد ،مشروط به دارا بودن برگه آماده خدمت، بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنها تیر و شهریور ۹۸ باشد.   موضوع بخشنامه جذب وسازماندهی کارکنان وظیفه و مامور به وزارت آموزش و پرورش   جذب  سرباز  معلم ۱۳۹۸/۹۹ شماره [...]

 بخشنامه جذب سرباز معلم

صرفا داوطلبین دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد ،مشروط به دارا بودن برگه آماده خدمت، بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنها تیر و شهریور ۹۸ باشد.

 

موضوع بخشنامه جذب وسازماندهی کارکنان وظیفه و مامور به وزارت آموزش و پرورش

 

جذب  سرباز  معلم ۱۳۹۸/۹۹

شماره بخشنامه ۷۱۰/۲

مورخ ۹۸/۰۱/۲۱

 

دانلودpdf  بخشنامه  سرباز معلم اینجا   کلیک کنید

0/5 ( 0 نظر )

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پیشنهاد

پشتیبانی سایت