درخواست ابطال بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع

معافیت جانبازان، ایثارگران و افراد تحت تکفل از پرداخت ۲ درصد حق درمان
درخواست ابطال بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع: شرط قبولی در آزمون استخدامی عمومی برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی 🔰رأی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ♦️با توجه به اینکه 🔻اولاً به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بکارگیری افراد در دستگاه های اجرائی پس از پذیرفته شدن […]

درخواست ابطال بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع: شرط قبولی در آزمون استخدامی عمومی برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی

🔰رأی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

♦️با توجه به اینکه

🔻اولاً به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بکارگیری افراد در دستگاه های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد امکان پذیر است و به موجب ماده ۴۶ قانون مذکور شرایط و نحوه تبدیل وضعیت از استخدام پیمانی به استخدامی رسمی- آزمایشی موکول به تصویب آیین نامه اجرایی آن از سوی هیأت وزیران شده است و به موجب تبصره ماده ۲ آیین نامه شماره ۱۴۷۹۹۲؍ت ۵۴۷۷۰هـ مورخ ۲۱؍۱۱؍۹۶ هیأت وزیران کارگزین آنلاین مقرر شده : “آن دسته از کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی که استخدام پیمانی آنان از طریق شرکت و قبولی در آزمون های استخدامی که با رعایت سازوکار ماده (۴۴) قانون مذکور که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می گردد نبوده است برای استخدام آزمایشی باید در آزمون های استخدامی موضوع ماده (۴۴) قانون مذکور که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می گردد شرکت کنند و حد نصاب آزمون را بر اساس دستورالعمل مربوط کسب نمایند و به موجب ماده ۵ آیین نامه مذکور دستورالعمل اجرایی آن می بایست به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برسد که سازمان اداری و استخدامی کشور مصوبه شورای مذکور ناظر بر دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین مذکور را به موجب بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹-۲۸؍۳؍۱۳۹۷ ابلاغ کرده است،

🔻ثانیاً به موجب ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ نیز جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی موکول به شرکت در آزمون عمومی شده است و جذب نیرو به عنوان استخدام پیمانی بر اساس قوانین و مقررات و دادنامه های هیأت عمومی کارگزین آنلاين دیوان عدالت اداری می بایست از طریق قبولی در آزمون عمومی باشد و مستخدمینی که بدون شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی به هر نحو، به صورت پیمانی بکارگیری شده اند برای تبدیل وضعیت به رسمی- آزمایشی می بایست قبولی در آزمون عمومی را کسب نمایند تا عدالت استخدامی و اصول برابری فرصتها و شایسته سالاری محقق شود و دادنامه شماره ۹۳- ۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی نیز موید این نظر است،

🔻بنابراین مقررات مورد شکایت که بر لزوم شرکت مستخدمان پیمانی متقاضی استخدام رسمی- که بدون آزمون عمومی جذب دستگاه های اجرایی شده اند- در آزمون عمومی تاکید کرده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی باشد فلذا رأی به رد شکایت صادر می شود این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رییس هیئت تخصصی استخدامی

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

پشتیبانی سایت