در طرح ساماندهی کارکنان دولت، ابتدا همه قراردادها یکسان می‌شود.

در طرح ساماندهی کارکنان دولت، ابتدا همه قراردادها یکسان می‌شود.
در طرح ساماندهی کارکنان دولت، ابتدا همه قراردادها یکسان می‌شود. به گزارش شناسنامه قانون، بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی در رابطه با ابهاماتی که در برخی مصاحبه‌های تنظیمی از سوی نمایندگان محترم مجلس در خصوص جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت وجود داشت، توضیحاتی را ارائه کرد. یکی از نقاط ابهام در برخی مصاحبه‌های اخیر […]

در طرح ساماندهی کارکنان دولت، ابتدا همه قراردادها یکسان می‌شود.

 ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد محضر  رسمی الزامی نیست
به گزارش شناسنامه قانون، بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی در رابطه با ابهاماتی که در برخی مصاحبه‌های تنظیمی از سوی نمایندگان محترم مجلس در خصوص جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت وجود داشت، توضیحاتی را ارائه کرد.

یکی از نقاط ابهام در برخی مصاحبه‌های اخیر نمایندگان مجلس این بود که به تبدیل وضعیت کارکنان به صورت قراردادی تصریح شده بود؛ پرسشی که به طور مشخص از سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس پرسیده شده است این بود که آیا تبدیل از یک وضعیت قراردادی به وضعیت قراردادی دیگر چه ثمره‌ای برای کارکنان خواهد داشت.

بر اساس پاسخ ارائه شده از سوی بابایی کارنامی، ضمن برداشته شدن کلیه قراردادهای شرکتی، در طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت، ابتدا نسبت به همسان سازی کلیه قراردادهای موجود در دستگاه های اجرایی اقدام می‌شود و در دستگاه‌های اجرایی صرفاً نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی (متحدالشکل) خواهیم داشت؛ سپس با اولویت سوابق بیشتر نسبت به پیمانی و رسمی شدن آنها اقدام می‌شود.

:

گفتنی است، پیش از این یکی از نمایندگان مجلس، خلیل بهروزی فر اعلام کرده بود که در صورت تصویب طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت»، تبدیل وضعیت نیروهای دولتی دارای رابطه استخدامی شرکتی، حجمی و کار معین به پیمانی و رسمی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

همچنین ایشان ادامه داده بودند: در طرح مذکور آمده افرادی که بیش از سه سال در سیستمی فعالیت کنند باید قراردادی و یا رسمی شوند.

متن کامل خبر: تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی، حجمی و کار معین به پیمانی و رسمی در دستور کار مجلس

مصاحبه صوتی بالا در جهت رفع برخی از این ابهامات است.

5/5 (2 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت