دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزگاری ۱۴۰۲ منتشر شد

دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزگاری ۱۴۰۲ منتشر شد

دفترچه-تکمیل-ظرفیت-آزمون-استخدامی-آمو
کارگزین خبر- سازمان سنجش راهنمای انتخاب شغل محل در مرحله تکمیل ظرفیت استثنایی سال ۱۴۰۱ آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته های شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار را منتشر کرد. دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون آموزگاری آگهی تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزگاری با عنایت به اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی ویژه رشته‌های شغلی […]

کارگزین خبر- سازمان سنجش راهنمای انتخاب شغل محل در مرحله تکمیل ظرفیت استثنایی سال ۱۴۰۱ آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته های شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار را منتشر کرد.

دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون آموزگاری
آگهی تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزگاری

با عنایت به اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی ویژه رشته‌های شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ بدینوسیله به اطلاع داوطلبان آزمون مزبور میرساند در اجرای بندهای ۱ و ۲ بخش پنجم دفترچه آزمون مذکور و به منظور تکمیل ظرفیت‌های باقی مانده مجوز شماره ۹۹۶۶۵ به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آن وزارتخانه براساس معیارهای صلاحیت و شایستگی های مرتبط با احراز شغل معلمی و ضوابط عمومی و اختصاصی منطبق با مفاد دفترچه آزمون استخدامی مزبور میتوانند نسبت به انتخاب کدشغل‌محل اقدام نمایند.

۱- قبول شدگان نهایی این آزمون و افرادی که درکارنامه نهایی آنان کد ۱۹ درج شده است مجاز به انتخاب کدشغلمحل در مرحله تکمیل ظرفیت نیستند.

۲- داوطلبان شرکت کننده در آزمون آموزگاری که برای بررسی مدارک و تکمیل پرونده به آموزش و پرورش معرفی شده و در مرحله ارزیابی تکمیلی که به دلایلی از جمله؛ عدم احراز شرایط در آزمون عملی، صلاحیت‌های عمومی، عدم تطابق رشته تحصیلی، نداشتن شرط سنی و نظام وظیفه (پایان خدمت-معافیت) و عدم احراز شرایط پزشکی حائز شرایط نشده‌اند، مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت نیستند.

۳- در مرحله تکمیل ظرفیت داوطلب واجد شرایط مجاز به انتخاب یک کدشغل‌محل است. به داوطلبان توصیه می‌شود در انتخاب کدشغل‌محل حدنصاب‌های علمی لازم را مدنظر قرار دهند.

۴- در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش جنسیت به صورت (مرد / زن) لحاظ می‌شود بنابراین داوطلبان در این مرحله میتوانند نسبت به انتخاب کدشغل‌محل درج شده در این راهنما با رعایت سهمیه ثبت‌نامی تایید شده برای معرفی شدگان مرحله قبل و سهمیه ثبت‌نامی برای داوطلبانی که قبلاً جهت ارزیابی تکمیلی به آموزش وپرورش معرفی نشده‌اند بدون در نظر گرفتن جنسیت اقدام نمایند.

۵- با توجه به موارد فوق‌الذکر، سازمان سنجش آموزش کشور بارعایت کامل شرایط مندرج در دفترچه آزمون، یک برابر ظرفیت را جهت فرایند ارزیابی تکمیلی به آموزش و پرورش معرفی می‌نماید.

۶- شرایط احراز بومی بودن و محاسبه امتیاز آن برای تمامی داوطلبان معرفی شده در این مرحله منطبق با شرایط شغل محل انتخابی جدید و با توجه به حدنصاب مقرر در دفترچه آزمون بررسی خواهد شد.

۷- داوطلبان معرفی شده جدید و همچنین داوطلبان فاقد حدنصاب‌های قبلی که در این مرحله نیز در ردیف معرفی‌شدگان قرار گرفته‌اند، مطابق ضوابط مربوط باید در فرایند ارزیابی تکمیلی که از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.

۸- با توجه به معرفی یک برابر ظرفیت، چنانچه داوطلب معرفی شده تحت هر شرایط در مهلت تعیین شده مراجعه نکند و یا واجد شرایط نباشد، براساس نمره مکتسبه نهایی کتبی از داوطلبان بعدی واجد شرایط در شغل‌محل مربوط، دعوت خواهد شد.

۹- پذیرفته‌شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت مطابق ضوابط مندرج در صفحه ۱۵ بخش هفتم شرایط اختصاصی دفترچه آزمون مزبور، مکلف به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی دردانشگاه فرهنگیان هستند.

۱۰- مسئولیت رعایت تمامی شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در مرحله تکمیل ظرفیت منطبق با مفاد دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ بر عهده داوطلب خواهد بود. چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست در ردیف معرفی شدگان قرار گیرد حقی برای داوطلب جهت استخدام ایجاد نمی‌نماید.

۱۱- داوطلبان واجد شرایط می‌توانند از روز سهشنبه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ لغایت روز جمعه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ به مدت چهار روز با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی org.sanjesh.www نسبت به اعلام وضعیت بومی و انتخاب شغل‌محل از فهرست شغل‌محل‌های مندرج در این راهنما اقدام نمایند.

تذکر: زمان تعیین شده برای انتخاب شغل‌محل در مرحله تکمیل ظرفیت غیرقابل تمدید است.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت