دو گزارش تخصصي رتبه خبره و عالي و آمار94

گزارش تخصصي خاص كارگزيني

اينجا دانلود كنيد دانلود گزارش مشمولين رتبه خبره وعالي 1394

اينجا دانلود كنيد دانلود گزارش آمار 1394

دانلود راهنماي نحوه استفاده گزارش رتبه خبره و عالي

        با سلام و احترام در پي درخواست همكاران امور اداري   گزارش محا سبه تخصصي كارگزيني تاريخ رتبه عالي و خبره بعنوان پيشنهاد ارسال مي گردد. موارد استفاده گزارش به اين شرح مي باشد / ابتدا گزارش از حالت زيپ خارج نموده و در سيستم پرسنلي قرار دهيد .1-گزارش مناطق كمتر توسعه يافته و غير از مناطق كمتر توسعه مجزا مي باشد.
2- اين گزارش براساس داده هاي سيستم محاسبه مي شود مثلا در صورت اشتباه بودن تاريخ ارتقاء رتبه شخص رتبه(رتبه خبره ، عالي كنوني ) محاسبه رتبه بعد به صورت دقيق محاسبه نمي شود . مثلا اگر درسيستم پرسنلي تاريخ رتبه صفر يا عدد اشتباه باشد . تاريخ محاسبه هم اشتباه مي باشد و به شكل 60000يا 30000 نمايش داده خواهد شد چون تاريخ رتبه در صفحه اصلي سيستم شما اشتباه وارد شده است
3- درصورتي كه تاريخ محاسبه گزارش   درست محاسبه نشده باشد . اين گزارش اسامي رتبه هاي خبره و ارشد همرا ه با مدت سوابق سال و ماه و روز از تاريخ 01/01/1394   جهت بررسي دستي محاسبه رتبه خبره و ارشد هر شخص قابل استفاده مي باشد . /
4- جهت نمايش گزارش از دست كاري گزارش خودداري فرماييد و روي آيكن چرخ دهنده جهت نمايش اكسل گزارش استفاده نمائيد.
5-منظور از   تاريخ محاسبه رتبه ( اگر رتبه كنوني ارشد باشد منظور تاريخ محاسبه رتبه خبره مي باشد اگر رتبه كنوني خبره باشد تاريخ رتبه عالي مد نظر مي باشد )
0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت