رابطه مستقیم دهک ها و رتبه های کنکور!!!

رابطه مستقیم دهک ها و رتبه های کنکور!!!

دانشگاه
سهم مدارس و دهک‌های مختلف از رتبه‌‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور: 🔹دهک اول، دوم و سوم (کم‌برخوردار): ۲ درصد 🔹دهک ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترین): ۸۰ درصد 🔹دهک اول (ضعیف‌ترین): ۲ دهم درصد 🔹دهک دهم (ثروتمندترین) ۴۸ درصد 🔹مدارس دولتی: ۲.۳ درصد 🔹مدارس غیردولتی: ۸۰ درصد در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی: 🔹دهک اول: ۱.۳ درصد 🔹دهک […]

سهم مدارس و دهک‌های مختلف از رتبه‌‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور:
🔹دهک اول، دوم و سوم (کم‌برخوردار): ۲ درصد
🔹دهک ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترین): ۸۰ درصد
🔹دهک اول (ضعیف‌ترین): ۲ دهم درصد
🔹دهک دهم (ثروتمندترین) ۴۸ درصد
🔹مدارس دولتی: ۲.۳ درصد
🔹مدارس غیردولتی: ۸۰ درصد
در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی:
🔹دهک اول: ۱.۳ درصد
🔹دهک ۸ و ۹ و ۱۰: ۸۶ درصد
در برق شریف:
🔹دهک محروم، ۱ و ۲ و۳: صفر درصد
🔹دهک ۸، ۹ و ۱۰: ۸۷ درصد
🔹دهک دهم: ۶۰ درصد
در رشته روانشناسی
🔹دهک محروم: ۲.۹ درصد
🔹دهک مرفه: ۸۰.۴ درصد
🔹این آمار را کبکانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده است.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت