راهنمای ثبت نام دانش آموزان در سامانه فروش کتب درسی

راهنمای ثبت نام دانش آموزان در سامانه فروش کتب درسی

ورود به سامانه سها کلیک روی گزینه ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی ثبت شماره موبایل دانش آموزان پرداخت هزینهثبت سفارش گروهی ورود شماره همراه مدیر مدرسه ۰/۵ (۰ نظر)

ورود به سامانه سها
کلیک روی گزینه ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی
ثبت شماره موبایل دانش آموزان

پرداخت هزینهثبت سفارش گروهی
ورود شماره همراه مدیر مدرسه

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت