راه‌کارهای رفع کمبود نیروی آموزش و پرورش برای مهر ۹۷ تشریح شد

راه‌کارهای رفع کمبود نیروی آموزش و پرورش برای مهر ۹۷ تشریح شد

راه‌کارهای رفع کمبود نیروی آموزش و پرورش برای مهر ۹۷ تشریح شد اگر لازم باشد بخشی از نیروهای اداری به مدرسه برمی‌گردند / افزایش تعداد مربیان پرورشی رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال تحصیلی پیش رو مجموع نیروهای پرورشی که به مدارس تخصیص می یابد نه تنها […]

راه‌کارهای رفع کمبود نیروی آموزش و پرورش برای مهر ۹۷ تشریح شد

اگر لازم باشد بخشی از نیروهای اداری به مدرسه برمی‌گردند / افزایش تعداد مربیان پرورشی

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال تحصیلی پیش رو مجموع نیروهای پرورشی که به مدارس تخصیص می یابد نه تنها کمتر از سال گذشته نیست گفت: بلکه ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر بیش از سال گذشته خواهد بود که بخشی از طریق نیروی موظف و بخشی از طریق نیروی غیرموظف تامین می‌شود.

به گزارش ایسنا، اسفندیار چهاربند در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تابستان فصل ساماندهی نیروی انسانی در مدارس و بسیار تاثیر گذار است اظهار کرد: با دو هدف عمده این کار را انجام می‌دهیم که نخست کاهش نابرابری‌هاست. تلاش می‌کنیم از طریق بازتوزیع نیروی موجود تعادلی بین استان ها، مناطق و مدارس ایجاد شود.

وی افزود: برای کاهش نابرابریو ساماندهی، نیروی انسانی باید تلاش کند تا این شکاف ها را کاهش دهد. ابزار تحقق این هدف شاخص ها هستند. سه شاخص مهم برای ارزیابی مدارس در کاهش نابرابری ها داریم.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نخستین شاخص نسبت دانش آموز به معلم است گفت: اگر برخی استان ها و مناطق در این شاخص با کمبود معنی دار مواجه باشند از طریق بازتوزیع این شاخص باید تلاش کنیم این نابرابری از بین برود.

چهاربند ادامه داد: شاخص دوم نسبت کارکنان تخصصی آموزش و پرورش به دانش آموزان است. مشاور، مربی و معاون پرورشی، معاون و سایر نیروهای بیرون کلاسی را کارکنان تشکیل می دهند که نیروی تخصصی اطلاق می‌شوند. چهار نوع معاون داریم شامل آموزشی ، اجرایی فناوری و پرورشی. باید این شاخص نیز کنترل شود.

وی با بیان اینکه شاخص سوم، نسبت دانش آموز به کل کارکنان آموزشی است عنوان کرد: کارکنان اداری و خدماتی در این گروه قرار می گیرند. شاخص چهارم نیز نسبت معلم به کارکنان آموزشی است. این نسبت در حال حاضر برای مهر ۹۷، ۷۰ درصد به ۳۰ درصد است. یعنی اگر در مدرسه ای ۱۰۰ پرسنل داشته باشیم ۷۰ نفر معلم و ۳۰ مورد بیرون از کلاس هستند. هرچند اکنون در بیرون کلاس، ۵ درصد کارکنان تخصصی بیشتر از شاخص های سازمان امور استخدامی می‌گیریم.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در تخصیص نیروهایی چون معاون و مربی پرورشی و مشاور و مراقب سلامت به این شاخص‌ها پایبند هستیم گفت: بهبود کیفیت بعد دیگر ساماندهی نیروی انسانی است و باید نیروهایی به مدارس داده شود که توانایی انجام وظایف حرفه‌ای خود را داشته باشند. باید تلاش کنیم تخصص نیز علاوه بر تعداد متوازن توزیع شودو طوری نباشد که همه نیروهای با کیفیت به یک نوع مدارس بروند. باید این توزیع کیفی نیز در بین همه مدارس کنترل شود.

چهاربند با اشاره به برخی گزارشات و اظهارات مختلف مبنی بر کمبود نیرو عنوان کرد: ممکن است روی تعداد کمبود تناقضاتی مطرح باشد اما بر روی اصل موضوع کمبود نیرو اجماع وجود دارد. راهکارهایی بکار می بندیم‌؛ باید نیروی موجود را بهینه سازی و با جذب نیروی جدید بخشی از کمبودها را جبران کنیم. راهکار سوم نیز استفاده از سایر نیروها چون حق التدریس و خرید خدمات است.

وی افزود: امسال ساماندهی با تاکید بر مدرسه محوری انجام می‌شود و مفهوم آن این است که تخصیص نیروی انسانی موجود و مابقی امکانات با اولویت مدرسه صورت می گیرد. به جز مدرسه، سایر واحدهای سازمانی اعم از کانون های فرهنگی، مجتمع های ورزشی، مراکز مشاوره، پژوهشسراها، سازمان دانش آموزی، انجمن اسلامی و… را داریم و ۳۰هزار نیرو در هر سال به این واحدها تعلق می‌گیرد.استراتژی این است تا زمانی که نیروی مدرسه تامین نشده به سایر واحدهای سازمانی نیرو ندهیم.

چهاربند ادامه داد:نمی‌شود در مدرسه نیرو نداشته باشیم و نیرو به واحدهای دیگر سازمانی بدهیم. اگر معتقدیم مدرسه کانون اصلی است باید در ساماندهی هم به آن توجه شود.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ تردیدی در این خصوص نداریم و مابقی واحدهای سازمانی باید در خدمت مدرسه باشند و ابتدا نیازهای اولیه مدرسه تامین شود اظهار کرد: تلاش کردیم امسال مدارس کمتر از سال گذشته نیرو نگیرند و حداقل به اندازه سال گذشته جذب انجام دهند. بعد از مرداد اگر نیرویی باقی مانده باشد به سایر فعالیت ها در واحدهای خارج از مدرسه توزیع می‌شوو و اگر کفایت نکند می‌توانند از روش‌های دیگر چون برون‌سپاری و خرید خدمت استفاده کنند.

چهاربند افزود: تلاش می کنیم مدارس کمتر از سال قبل نیرو نگیرند. به همه رشته‌ها و فعالیتهای مدرسه توجه داریم و معتقدیم باید رشد متوازن اتفاق بیافتد. به دنبال یک ساماندهی هستیم که امکان توجه متوازن به فعالیتهای مختلف اموزشی و ورزشی و پرورشی را فراهم کند. در این میان نیروهای پرورشی با توجه به آسیب های اجتماعی موجود جایگاه ویژه‌ای دارند.

وی با بیان اینکه در سال تحصیلی پیش رو مجموع نیروهای پرورشی که به مدارس تخصیص می یابد نه تنها کمتر از سال گذشته نیست بلکه ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر بیش از سال گذشته خواهد بود که بخشی از طریق نیروی موظف و بخشی از طریق نیروی غیرموظف تامین می‌شود.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: تلاش می کنیم در مجموع مدارسی داشته باشیم که سال آینده بهتر به نیازهای دانش آموزان پاسخ دهند. این احتمال که برخی فعالیت‌ها در واحدهای خارج از مدرسه تعدیل شود وجود دارد که البته آن هم به روند ساماندهی استان ها بستگی دارد. در شهریور ماه باقی مانده نیروی انسانی را به سایر واحدها با رعایت اولویت و تشخیص استان ها تخصیص می‌دهیم.

چهاربند با بیان اینکه همه مجوز آزمون استخدامی اخیر که تیرماه برگزار شد مربوط به نیروی “معلم” بود گفت: اما برای تعهد دبیری ۲۵ هزار مجوز گرفتیم که سهمیه برای همه گروه‌های آموزشی و تخصصی در نظر گرفته شده است و دفترچه آن در حال آماده شدن است. در آزمون سراسری سال آینده برای تعهد دبیری ۹۰۰ سهمیه نیروی مشاوره از طریق دانشگاه فرهنگیان تخصیص داده می‌شود.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در ستاد بر تخصیص نیرو در راستای شفاف سازی نظارت می‌شود.

وی درباره کیفیت نیروی انسانی گفت: وضع موجود حاصل سالها جذب نیرو است. در تلاشیم از طریق برگزاری دوره های ضمن خدمت با حضور نیروهای پرورشی دانش و مهارت حرفه‌ای معلمان را ارتقاء دهیم. حوزه پرورشی به این حوزه توجه خوبی داشته و کارگاه‌های تخصصی در مناطق برگزار می‌کند و سالانه چندمیلیون نفر ساعت در این دورهها شرکت میکنند.

وی با تاکید بر اینکه امسال با قوت و بدور از شعارزدگی ساماندهی نیروی انسانی را با تاکید بر مدرسه محوری انجام می دهیم عنوان کرد: حتی اگر لازم باشد بخشی نیروهای اداری به مدرسه برگردند، باید برگردند، زیرا معتقدیم مدرسه خط مقدم آموزش است و هیچ چیز واجب‌تر از توجه به آن نیست و نمی توانیم برای ارائه خدمات در سایر واحدها از مدرسه معلم بگیریم و در آنجا کمبود پیدا کنیم.

چهاربند تاکید کرد: به دنبال آن هستیم همه انرژی موجود در مدرسه صرف شود و مدرسه‌ای را به علت سایر واحدهای سازمانی معطل نمی‌گذاریم و تعطیل نمی کنیم. در مدرسه هم اولویت با تامین معلم در کلاس است. برای مهر ۹۷ مصداق عینی مدرسه محوری را در ساماندهی نیروی انسانی تجربه می کنیم. صیانت می کنیم تا کمبود نیرو به مدرسه و کلاس های درس آسیب نزند.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در آموزش و پرورش آسیب‌پذیرترین واحد مدرسه و کلاس درس است گفت: باید این خط مقدم خدمات رسانی آموزشی و پرورشی را حفظ کنیم. هیچ کس اجازه ندارد نیروی انسانی را قبل از آنکه مدرسه تامین شده باشد در جای دیگری هزینه کند.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت