زمان برگزاری آزمون ضمن خدمت امنیت مدرسه

زمان برگزاری ازمون ایمنی و امنیت مدرسه
۱⃣ ازمون اول: ۲ الی ۴ ابان
تکرار ازمون اول: بعداز شرکت در مرتبه اول ازمون تا ۲۴ آبان

۲⃣ آزمون دوم:۶ الی ۹ آبان
تکرار آزمون دوم: بعد از شرکت در مرتبه اول آزمون تا ۲۴ آبان

۳⃣ آزمون سوم : ۱۳ الی ۱۵ آبان
تکرار آزمون سوم: بعد از شرکت در مرتبه اول آزمون تا ۲۴ آبان

۴⃣ تمامی جلسات: ۱۹ الی ۲۱ آبان
تکرار آزمون: بعداز شرکت در مرتبه اول آزمون تا ۲۴ آبان

ساعت آزمون به اختیار فراگیر می باشد.

هر ۶ ساعت دو بار می توان آزمون داد.
کسب نمره بالاتر از ۶۰ در هر مرتبه آزمون( مرتبه اول و تکرار) دارای ۳۰ امتیاز است.
برای کسب امتیاز کامل لازم است حداقل دو مرتبه در ازمون های تکرار شرکت کنید

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت