سال ۹۷ تغییرساختارآموزش و پرورش فرهنگیان

سال ۹۷ سال اصلاح ساختار در آموزش وپرورش خواهد بود :

 

معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی در نشست صمیمی با سرپرست وکارکنان اداره کل امور اداری وتشکیلات خبر داد :

 

 توجه به ساختار  اداری که خود دامنه فعالیت ها را در سازمان مشخص می کند،دارای اهمیت ویژه می باشد. ایشان اظهار داشتند که در آموزش وپرورش کسری بودجه علت نیست بلکه یک معلول است وبرای رفع این آفت باید به چهار محور توجه ویژه نمود :

توجه به ساختار  اداری که خود دامنه فعالیت ها را در سازمان مشخص می کند.

توجه به ساختار نیروی انسانی که شامل (جذب ،توزیع ، نگهداشت ) است .

توجه ویژه به بار برنامه های درسی از لحاظ محتوی وتخصیص ساعات

توجه ویژه به نسبت تنوع در ترکیب منابع مالی وانسانی

ایشان در ادامه افزودند: اهمیت اداره کل امور اداری وتشکیلات دربرنامه ریزی جهت دو محور اساسی ساختار اداری  و نیروی انسانی می باشد .

درپایان به لزوم  تشکیل اتاق فکر در آموزش وپرورش اشاره کردند که سیاست های اصلاحی در آن به عنوان یک هدف مد نظر قرار گیرد وصاحب نظران در این اتاق فکر برنامه ریزی نمایند راهکارهایی برای تامین اعتبارات لازم وپیش بینی درست ومصرف صحیح منابع ارائه نمایند.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت