سایت سهام عدالت ورودی

سایت سهامی عدالت

22222

جدول زمانبندی مجاز برای مراجعه به سامانه سهام عدالت در ده روز شروع فعالیت سامانه

رقم سمت راست کد ملی مشمول تاریخ مراجعه به سامانه سهام عدالت
7 12/17/ 1395
8 12/18/ 1395
9 12/19/ 1395
0 12/20/ 1395
1 12/21/ 1395
2 12/22/ 1395
3 12/23/ 1395
4 12/24/ 1395
5 12/25/ 1395
6 12/26/ 1395

برای   نمایش سهامی عدالت  ابتدا  بر اساس زمانبدی جدول وارد سایت وسپس کد ملی خودتتان وارد کنید

سایت  سهامی عدالت   بر اساس رقم سمت راست وارد بشید

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت