سقف خرید وام مسکن در ابتدای پاییز امسال دوبرابر شده است

سقف خرید وام مسکن در ابتدای پاییز امسال دوبرابر شده است
سقف خرید وام مسکن در ابتدای پاییز امسال دوبرابر شده است سقف خرید وام مسکن در ابتدای پاییز امسال دوبرابر شده و برای مجردین به ۲۸۰ میلیون تومان رسید. ۲۰۰ میلیون تومان جهت خرید خانه و ۸۰ میلیون تومان نیز وام جعاله. این رقم برای متاهلین برابر با ۴۸۰ میلیون تومان بوده که ۴۰۰ میلیون […]

سقف خرید وام مسکن در ابتدای پاییز امسال دوبرابر شده است

سقف خرید وام مسکن در ابتدای پاییز امسال دوبرابر شده و برای مجردین به ۲۸۰ میلیون تومان رسید. ۲۰۰ میلیون تومان جهت خرید خانه و ۸۰ میلیون تومان نیز وام جعاله. این رقم برای متاهلین برابر با ۴۸۰ میلیون تومان بوده که ۴۰۰ میلیون تومان آن صرف خرید خانه و ۸۰ میلیون تومان نیز به جعاله تعلق دارد.

به گزارش اقتصادنیوز، در روزهای ابتدایی دی ماه دیگر از آن رکوردهای آذر خبری نیست. در هفته های پایانی آذر ماه قیمت اوراق به بالاتر از ۱۱۰ هزار تومان صعود کرده بود که تصمیم جدید مانع از پیشروی قیمت در سطوح جدید تر شده و این هزینه را برای هرکدام از اوراق به پایین تر از ۹۰ هزار تومان کشاند.

به طور کلی متقاضیان وام مسکن می توانند به تعداد دلخواه خود (تاسقف معین شده) با خرید اوراق تسهیلات بانک مسکن از این نهاد در قالب وام خرید مسکن و وام جعاله کمک هزینه ساخت و تعمیر خانه را از این بانک دریافت کنند.

اعتبار این اوراق در بازار ۵۰۰ هزار تومان و قیمت آن از طریق خرید و فروش اوراق در بازار مسکن مشخص می شود. این قیمت در هفته های گذشته سیری صعودی داشته و سیری افزایشی به خود گرفته بود که درابتدای هفته اخیر یکباره در حد ۱۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. این کاهش را می توان در تغییر سیاست های این بانک در قبال خرید اوراق جستجو کرد.

سقف خرید وام مسکن در ابتدای پاییز امسال دوبرابر شده و برای مجردین به ۲۸۰ میلیون تومان رسید. ۲۰۰ میلیون تومان جهت خرید خانه و ۸۰ میلیون تومان نیز وام جعاله؛ این رقم برای متاهلین برابر با ۴۸۰ میلیون تومان بوده که ۴۰۰ میلیون تومان آن صرف خرید خانه و ۸۰ میلیون تومان نیز به جعاله تعلق دارد.
باتوجه به آنکه اعتبار هر کدام از اوراق در بازار مسکن برابر با ۵۰۰ هزار تومان است مجردین باید ۵۶۰ عدد اوراق برای دریافت سقف وام خریداری کرده و متاهلین ۹۶۰ عدد.

افزایش سقف وام در خزان ۱۴۰۰ موجب شد تا موج تقاضای وام تشدید شود. این رخداد سر انجام در میانه آذر ماه قیمت اوراق را به ۱۱۲ هزار تومان و تعداد معاملات را نیز به فراتر از ۱۲ هزار معامله در روز ارتقا بخشید.

برخی از تحلیل گران افزایش شکل گرفته در قیمت اوراق را ناشی از کاهش عرضه به تناسب رشدی می دانند که در تقاضا صورت گرفته بود.
تا آن که در آخرین هفته آذر ماه تسهیلات جدیدی از سوی بانک مسکن در خصوص اوراق اعمال شد. طبق اعلام این بانک، متقاضیان می توانند جهت خرید وام، نیمی از اوراق را خریداری کرده و نیم دیگر را به صورت وام جداکانه از بانک مسکن بدون نیاز خرید اوراق اتخاذ نمایند. این وام البته نرخ سودی ۱۸ درصدی و تاریخ ۸ ساله دارد.

نتیجه اعمال این سیاست که به نوعی معادل با دوبرابر کردن عرضه اوراق در کشور بوده موجب شد تا در این هفته قیمت هرکدام از اوراق تنزل قابل ملاحظه ای پیدا کند.

طبق آمار اعلام شده در بانک مسکن این قیمت در روز ۲۴ آذر ماه برابر با ۱۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان ثبت شده بود که در نهایت با ۲۰ درصد کاهش به ۸۷ هزار تومان رسید. طبق این رقم متقاضیان مجردی که تمایل داشتند در سقف خرید وام تهیه کنند در صورت عدم استفاده از این تسهیلات باید ۴۸ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان هزینه پرداخت می کردند که اکنون این هزینه نصف شده و ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تنزل پیدا کرده است.

هزینه پرداختی متاهلین نیز از ۸۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۴۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. این تغییرات در نرخ سود وام مسکن نیز مشهود بوده است.

با آغاز ماه سوم پاییز و بالارفتن هزینه قیمت اوراق نرخ سود به فراتر از مرز ۲۴ درصد رسیده و به ۲۵ درصد نزدیک شده بود.

با کاهش این قیمت در روزهای اخیر نرخ سود در صورت عدم استفاده متقاضیان از تسهیلات بانک مسکن به ۲۲.۷۸ درصد می رسد که هنوز هم کاهش قابل توجهی را در مقایسه به چهارشنبه هفته گذشته ثبت کرده است.

اما انجام محاسبات درصورتی که متقاضیان از قاعده تسهیلات بهره ببرند نشان می دهد نرخ سود واقعی تا ۲۰.۸۵ درصد کاهش پیدا می کند.
احتساب این تسهیلات از سوی بانک مسکن درنهایت هزینه ای را که متقاضیان باید در طول ۱۲ سال پرداخت کنند را تغییر کمتری داد.

طبق قواعد فعلی وام مسکن متقاضیان باید در طول ۱۲ سال وام را با هزینه های مختلف پرداخت کنند. بازپرداخت کل وام مسکن از طریق برآورد خرید اوراق (۱۷.۵ درصد) و تسهیلات جدید (۱۸ درصد) و وام جعاله (۵ ساله) محاسبه می شود. با کسر وام دریافتی و جمع هزینه ابتدایی چهت خرید اوراق می توان مازاد هزینه ای که متقاضیان در طول ۱۲ سال پرداخت می کنند را تخمین زد.

این هزینه در شرایط تسهیلات برای مجردین در روز چهارشنبه ۱ دی ماه برابر با ۳۶۲ میلیون تومان و در صورت حذف آن برابر ۳۶۹ میلیون تومان خواهد بود.

این ارقام برای متقاضیان متاهل نیز در صورت تسهیلات فعلی ۶۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در غیر اینصورت بازهم معادل با همین میزان خواهد بود که نشان می دهد اعمال تسهیلات برای متاهلین در طول ۱۲ سال اثر قابل توجهی را در پرداخت خالص هزینه نخواهد داشت.

سقف خرید وام مسکن در ابتدای پاییز امسال دوبرابر شده و برای مجردین به ۲۸۰ میلیون تومان رسید. ۲۰۰ میلیون تومان جهت خرید خانه و ۸۰ میلیون تومان نیز وام جعاله. این رقم برای متاهلین برابر با ۴۸۰ میلیون تومان بوده که ۴۰۰ میلیون تومان آن صرف خرید خانه و ۸۰ میلیون تومان نیز به جعاله تعلق دارد.

به گزارش اقتصادنیوز، در روزهای ابتدایی دی ماه دیگر از آن رکوردهای آذر خبری نیست. در هفته های پایانی آذر ماه قیمت اوراق به بالاتر از ۱۱۰ هزار تومان صعود کرده بود که تصمیم جدید مانع از پیشروی قیمت در سطوح جدید تر شده و این هزینه را برای هرکدام از اوراق به پایین تر از ۹۰ هزار تومان کشاند.

به طور کلی متقاضیان وام مسکن می توانند به تعداد دلخواه خود (تاسقف معین شده) با خرید اوراق تسهیلات بانک مسکن از این نهاد در قالب وام خرید مسکن و وام جعاله کمک هزینه ساخت و تعمیر خانه را از این بانک دریافت کنند.

اعتبار این اوراق در بازار ۵۰۰ هزار تومان و قیمت آن از طریق خرید و فروش اوراق در بازار مسکن مشخص می شود. این قیمت در هفته های گذشته سیری صعودی داشته و سیری افزایشی به خود گرفته بود که درابتدای هفته اخیر یکباره در حد ۱۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. این کاهش را می توان در تغییر سیاست های این بانک در قبال خرید اوراق جستجو کرد.

سقف خرید وام مسکن در ابتدای پاییز امسال دوبرابر شده و برای مجردین به ۲۸۰ میلیون تومان رسید. ۲۰۰ میلیون تومان جهت خرید خانه و ۸۰ میلیون تومان نیز وام جعاله؛ این رقم برای متاهلین برابر با ۴۸۰ میلیون تومان بوده که ۴۰۰ میلیون تومان آن صرف خرید خانه و ۸۰ میلیون تومان نیز به جعاله تعلق دارد.
باتوجه به آنکه اعتبار هر کدام از اوراق در بازار مسکن برابر با ۵۰۰ هزار تومان است مجردین باید ۵۶۰ عدد اوراق برای دریافت سقف وام خریداری کرده و متاهلین ۹۶۰ عدد.

افزایش سقف وام در خزان ۱۴۰۰ موجب شد تا موج تقاضای وام تشدید شود. این رخداد سر انجام در میانه آذر ماه قیمت اوراق را به ۱۱۲ هزار تومان و تعداد معاملات را نیز به فراتر از ۱۲ هزار معامله در روز ارتقا بخشید.

برخی از تحلیل گران افزایش شکل گرفته در قیمت اوراق را ناشی از کاهش عرضه به تناسب رشدی می دانند که در تقاضا صورت گرفته بود.
تا آن که در آخرین هفته آذر ماه تسهیلات جدیدی از سوی بانک مسکن در خصوص اوراق اعمال شد. طبق اعلام این بانک، متقاضیان می توانند جهت خرید وام، نیمی از اوراق را خریداری کرده و نیم دیگر را به صورت وام جداکانه از بانک مسکن بدون نیاز خرید اوراق اتخاذ نمایند. این وام البته نرخ سودی ۱۸ درصدی و تاریخ ۸ ساله دارد.

نتیجه اعمال این سیاست که به نوعی معادل با دوبرابر کردن عرضه اوراق در کشور بوده موجب شد تا در این هفته قیمت هرکدام از اوراق تنزل قابل ملاحظه ای پیدا کند.

طبق آمار اعلام شده در بانک مسکن این قیمت در روز ۲۴ آذر ماه برابر با ۱۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان ثبت شده بود که در نهایت با ۲۰ درصد کاهش به ۸۷ هزار تومان رسید. طبق این رقم متقاضیان مجردی که تمایل داشتند در سقف خرید وام تهیه کنند در صورت عدم استفاده از این تسهیلات باید ۴۸ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان هزینه پرداخت می کردند که اکنون این هزینه نصف شده و ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تنزل پیدا کرده است.

هزینه پرداختی متاهلین نیز از ۸۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۴۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. این تغییرات در نرخ سود وام مسکن نیز مشهود بوده است.

با آغاز ماه سوم پاییز و بالارفتن هزینه قیمت اوراق نرخ سود به فراتر از مرز ۲۴ درصد رسیده و به ۲۵ درصد نزدیک شده بود.

با کاهش این قیمت در روزهای اخیر نرخ سود در صورت عدم استفاده متقاضیان از تسهیلات بانک مسکن به ۲۲.۷۸ درصد می رسد که هنوز هم کاهش قابل توجهی را در مقایسه به چهارشنبه هفته گذشته ثبت کرده است.

اما انجام محاسبات درصورتی که متقاضیان از قاعده تسهیلات بهره ببرند نشان می دهد نرخ سود واقعی تا ۲۰.۸۵ درصد کاهش پیدا می کند.
احتساب این تسهیلات از سوی بانک مسکن درنهایت هزینه ای را که متقاضیان باید در طول ۱۲ سال پرداخت کنند را تغییر کمتری داد.

طبق قواعد فعلی وام مسکن متقاضیان باید در طول ۱۲ سال وام را با هزینه های مختلف پرداخت کنند. بازپرداخت کل وام مسکن از طریق برآورد خرید اوراق (۱۷.۵ درصد) و تسهیلات جدید (۱۸ درصد) و وام جعاله (۵ ساله) محاسبه می شود. با کسر وام دریافتی و جمع هزینه ابتدایی چهت خرید اوراق می توان مازاد هزینه ای که متقاضیان در طول ۱۲ سال پرداخت می کنند را تخمین زد.

این هزینه در شرایط تسهیلات برای مجردین در روز چهارشنبه ۱ دی ماه برابر با ۳۶۲ میلیون تومان و در صورت حذف آن برابر ۳۶۹ میلیون تومان خواهد بود.

این ارقام برای متقاضیان متاهل نیز در صورت تسهیلات فعلی ۶۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در غیر اینصورت بازهم معادل با همین میزان خواهد بود که نشان می دهد اعمال تسهیلات برای متاهلین در طول ۱۲ سال اثر قابل توجهی را در پرداخت خالص هزینه نخواهد داشت.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3 / 5. تعداد امتیاز: 1

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت