سوالات رایگان ضمن خدمت شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت

نمونه سوالات ضمن خدمت تشویق وتنبیه ۱-در واقع مدرسه و نظام آموزش و پرورش چند ماموریت دارند؟ پاسخ دو ماموریت آموزش یا تعلیم و تربیت را برعهده دارد . ۲- شخصیت متاثر از چند عامل است؟ سه عامل ١. وراثت ٢. محیط ٣. موقعیت . ۳- معنای لغوی [...]

نمونه سوالات ضمن خدمت تشویق وتنبیه

۱-در واقع مدرسه و نظام آموزش و پرورش چند ماموریت دارند؟

پاسخ دو ماموریت آموزش یا تعلیم و تربیت را برعهده دارد .

۲- شخصیت متاثر از چند عامل است؟

سه عامل ١. وراثت ٢. محیط ٣. موقعیت .

۳- معنای لغوی تشویق………………؟

 به شوق در آوردن – دل گرم کردن یا ستودن یا راغب کردن به موضوع یا امر یا رفتاری

۴-دوگانه های تشویق می تواند به صورتهای مختلف …………و …………. باشد؟ مادی و غیر مادی

۵- در تشویق فاصله ای تاکید روی ………..است؟ پاسخ مدت زمان

برای ادامه دانلود همه سوالات ضمن خدمت تنبیه و تشویق  اینجا کلیک کنید

3.5/5 ( 15 نظر )
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت