کد خبر : 11721
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۹

دانلود رایگان سوالات ضمن خدمت مدیریت کلاس ویژه فرهنگیان (استان البرز)

دانلود رایگان سوالات ضمن خدمت مدیریت کلاس  ویژه فرهنگیان (استان البرز)

دانلود رایگان سوالات ضمن خدمت مدیریت کلاس  ویژه فرهنگیان (استان البرز)   ۱-از جمله عوامل روان شناختی مشکلات در کنترل کلاس: پاسخ رفتار غیر قابل قبول شاگرد در کلاس نباید تنها به عنوان مشکلی که توسط خود وی ایجاد شده ، انگاشته شود حتی اگرمکررا از او سر زده باشد   ٢ -از دیدگاه هنس

دانلود رایگان سوالات ضمن خدمت مدیریت کلاس  ویژه فرهنگیان (استان البرز)

 

۱-از جمله عوامل روان شناختی مشکلات در کنترل کلاس:

پاسخ

رفتار غیر قابل قبول شاگرد در کلاس

نباید تنها به عنوان مشکلی که توسط

خود وی ایجاد شده ، انگاشته شود

حتی اگرمکررا از او سر زده باشد

 

٢ -از دیدگاه هنس آیزنگ:  پاسخ

 همه موارد

 

۳-از عوامل عمده مربوط به فرهنگ که نمی تواند بر مشکلات راجع به تغییر و تغییر نیات و

نقص های بالقوه در شناخت کامل آنها موثر باشد.

پاسخ

مذهب و اصول اخلاقی رفتار در برخی از

گروه های خاص فرهنگی از شدت کمتری

برخوردار است

۴-از نظر بیل رگ اکثریت عظیمی از مشکلات کلاس درس ناشی ازمتغیر ………………

است. پاسخ

 

ساکت کردن

۵-از نظر مارتین و یین (۲۰۰۴ )مدیریت ملاس بوجود آورنده جو (اجتماعی –

روانشناختی) که دارای جنبه های:

پاسخ

 مدیریت آموزش، مدیریت افراد،

مدیریت رفتار

 

۶- از نظر ولفگانگ و گلیکمن (۱۹۸۶ ) مدیریت کلاس:    پاسخ

همه موارد

 

 

 

٧ -از نظر ولفگانگ و گلیکمن (۱۹۸۶ (مدیریت کلاس:

یک فرآیند چرخشی است که شامل

طراحی پیشرفته ، اجرا ، ارزیابی در طول

اجرا و ارزیابی نهایی است.

٨- امروزه، کاربرد کدامین روشهای نوین تدریس توصیه می گردد: پاسخ  همه موارد

٩ -اولین معیار کارآمدی معلمان در مدیریت کلاس: پاسخ  ارتباط با فراگیران

١٠ -آنچه در بحث مدیریت کلاس، توجه پژوهشگران را جلب کرده است:

وجود تفاوت در رفتارهای مدیریتی

معلمان است

١١ -به بیان لانگ، فری و وین استین ……………….. برای خلق بهترین محیط ممکن به

منظور یادگیری، اولویت نخست در مسئولیت های معلم کلاس کدام گزینه به شمار

می رود؟ پاسخ

مدیریت کلاس

١٢ -به عقیده ولفگانگ، تفاوت در الگوی رفتاری مدیریت کلاس معلمان ناشی از: پاسخ  همه موارد

 

١٣ -پیش اقدامات احتیاطی نادرست به منظور جلوگیری از سوء رفتار دانش آموزان: پاسخ

در خصوص مدیریت شخصی دانش

آموزان ، کاری نکنید.

١۴-در برخورد معلم با شاگردان سر آمد (با استعداد ) کدام نکته حائز اهمیت تر می

باشد؟ پاسخ

آنان احتمالا باهوش تر و خلاق تر از

معلم و دارای استعداد و ظرفیت کسب

معلومات بیشتری می باشند لذا

شناخت توانایی های او از سوی معلم

و پذیرش ابراز وجود از جانب معلم

بعنوان امری طبیعی باید تلقی گردد

 

١۵ -در خصوص انتظارات خود و نیاز های فراگیران کدام گزینه صحیح نیست. پاسخ

انتظارات خود و نیازهای دانش آموزان را

جدا در نظر بگیرند

١۶ -در کنترل کلاس، مطابق با کدام سطوح رشدی معلم باید عمل کند؟  پاسخ در سطح عملکردهای صوری

١٧-در مدرسه ای که از نیازهای تک تک دانش آموزان آگاهی درستی دارد و با دلسوزی توام

با رفتار اصولی مثبت با آنان برخورد می کند ، کمتر یا مشکلات ناشی از رفتار ضد

اجتماعی شاگردان مواجه است تا مدرسه ای که روش خود رابیشتر بر مبنای تنبیه

گذاشته و در مقابل شاگردان جبهه می گیر) از یافته های تحقیقات کدام دانشمند است: پاسخ

میشل روتر

١٨ -در یک تعریف جامع منظور از مدیریت کلاس: پاسخ

طیف وسیعی از تکنیک ها و

روشهایی است که برا تسهیل در امر

آموزشی بالا بردن توانمندی، ایجاد

تداوم فضایی دلپذیر و خوشایند در

کلاس درس، ممانعت از رفتارهای

نابسامان و خلل آفرین و حاکمیت نظم

و انضباط بر کلاس است.

١٩ -راهبرد های نادرست دربه حداقل رساندن اختلال و بی نظمی حاصل از سوء رفتار دانش

آموزان: پاسخ

عکس العمل سریع و قاطی در برابر

بدرفتاری دانش آموز

٢۵به عقیده ی “ولفگانگ”، تفاوت در الگوی رفتاری مدیریت کلاس معلمان ، ناشی از

…………………………………………………

عقاید و باورهای متفاوت آنان درباره رشد

و یادگیری کودکان است

٢۶به نظر ” نسی مارتین ” دو متغیر مدیریت کلاس و آموزش ، چه تاثیری در ایجاد جو کلاس

دارد .

تاثیری همزمان در ایجاد جو کلاس دارند

.

٢٧به نظر “رائو “هنگامی که معلمان زمان پاسخگویی دانش آموزان را افزایش می دهند ، چه

چیز اتفاق می افتد؟

تعداد جواب های مناسب افزایش می یابد

٢٨ به نظر پیاژه ،رشد شناختی در کودکان ………………..است؟ سلسله ای بهم پیوسته

٢٩ بهترین راه مدیریت کلاس توسط معلم:

سامان بخشیدن به روند جاری کلاس

به نحوی که انرژی روانی شاگردان به

تدریج تخلیه شده و امکان ظهور

داشته باشد و کنترل سطوح هیجانی

آن ها

٣٠ بهترین مدیریت کلاس، مدیریتی است که……… از بروز مشکلات جلوگیری کند

٣١ پیش اقدامات احتیاطی نادرست به منظور جلوگیری از سوء رفتار دانش آموزان:

در خصوص مدیریت شخصی دانش

آموزان ، کاری نکنید.

٣٢ تشویق دانش آموزان در کلاس باعث می شود تا………………………. همه موارد

٣٣ تشویق دانش آموزان در کلاس باعث می شود تا………………………. همه موارد

٣۴ دانش آموزان برون گرا……………….. همه ی موارد صحیح است

٣۵در برخورد معلم با شاگردان سر آمد (با استعداد ) کدام نکته حائز اهمیت تر می

باشد؟

آنان احتمالا باهوش تر و خلاق تر از

معلم و دارای استعداد و ظرفیت کسب

معلومات بیشتری می باشند لذا

شناخت توانایی های او از سوی معلم

و پذیرش ابراز وجود از جانب معلم

بعنوان امری طبیعی باید تلقی گردد

٣۶در چه صورتی ، امکان بروز و پرورش احساسات پایای انزجار و خصومت در مدرسه کمتر

می شود

برنامه های آموزشی مطلوب و مورد علاقه

ی دانش آموزان و به نیاز های آنان مربوط

باشد

٣٧ در خصوص انتظارات خود و نیاز های فراگیران کدام گزینه صحیح نیست.

انتظارات خود و نیازهای دانش آموزان را

جدا در نظر بگیرند

٣٨ در خصوص بسیاری از مشکلات رفتاری در کلاس می توان گفت: همه موارد

٣٩ در کنترل کلاس، مطابق با کدام سطوح رشدی معلم باید عمل کند؟ در سطح عملکردهای صوری

۴٠در مدرسه ای که از نیازهای تک تک دانش آموزان آگاهی درستی دارد و با دلسوزی توام با

رفتار اصولی مثبت با آنان برخورد می کند ، کمتر یا مشکلات ناشی از رفتار ضد اجتماعی

شاگردان مواجه است تا مدرسه ای که روش خود رابیشتر بر مبنای تنبیه گذاشته و در

مقابل شاگردان جبهه می گیر) از یافته های تحقیقات کدام دانشمند است:

میشل روتر

۴١در مواقعی که معلمان بر رفتار عاقلانه و شایسته دانش آموزان تأکید می کنند، در

حقیقت………………..

دانش آموزانی تربیت می شوند که

ویژگی انسان های برجسته را در خود

پرورش می دهند.

۴٢ در یک تعریف جامع منظور از مدیریت کلاس:

طیف وسیعی از تکنیک ها و

روشهایی است که برا تسهیل در امر

آموزشی بالا بردن توانمندی، ایجاد

تداوم فضایی دلپذیر و خوشایند در

کلاس درس، ممانعت از رفتارهای

نابسامان و خلل آفرین و حاکمیت

نظم و انضباط بر کلاس است.

۴٣راهبرد های نادرست دربه حداقل رساندن اختلال و بی نظمی حاصل از سوء رفتار دانش

آموزان:

عکس العمل سریع و قاطی در برابر

بدرفتاری دانش آموز

۴۴ رفتارهای قابل مشاهده را می توان با ……………..توصیف کرد. زبان عینی

۴۵زمینه وجود اعتماد به نفس در دختران کمتر از پسرها است و دختران زمینه ی

بیشتری برای عصبی بودن دارند و مستعدند در قبال مشکلات اجتماع نگرش های

عاطفی و احساسی داشته باشند و در قبال احساسات دیگران حساسیت بیشتری

دارند

این تصمیم ها تاییدی است بر تامل

مشکلات کنتل کلاس و استفاده از

مواد درسی مورد علاقه آنها

۴۶سوال و جواب از دانش آموزان از فاصله کم و آهسته ،چه اشکالی در کلاس بوجود

می آورد

ارتباط غیرکلامی شما بابقیه

کلاس از بین می رود

۴٧ شیوه ی ادراک دربرگیرنده عوامل ………………و…………………است. شناختی و عاطفی

۴٨طبق نظریه وین من و مارتین شایع ترین نگرانی هم در میان معلمان تازه کار و هم د

 

۵۶ کدام گزینه به تفاوت های مربوط به فرهنگ در رفتار اشاره میکند؟

شعائر دینی و رعایت اصول

مذهبی می تواند بر رفتار

تحصیلی برخی از شاگردان تأثیر

بگذارد

۵٧ کدام گزینه در بیان شرطی شدن عامل صحیح نیست؟

دشنام نوعی تنبیه به حساب می آید

و حتما باعث تضعیف رفتار نامطلوب

فرد مورد نظر می شود

۵٨ کدام گزینه در خصوص انواع پاداش کلاسی صحیح نیست ؟

پاداشهای غیر مادی شامل تحسین

معلم و تشویق از جانب وی ، نمره

درسی ، تحسین مدیر می باشد

۵٩کدام گزینه در خصوص شاگردانی که از خانواده های از هم گسیخته در کلاس

هستند صحیح است

همه موارد

۶٠ کدام گزینه در خصوص مدیریت بهتر کلاس پیشنهاد نمی شود؟ مسئولیت ها را واگذار نکنید

۶١ کدام گزینه در خصوص نظریه نسبت دادن صحیح نیست ؟

اسنادها را می توان در ۴ بعد مکان

کنترل ، بعد پایداری ، بعد ثبات و بعد

قابلیت کنترل تقسیم نمود

۶٢کدام گزینه در نحوه تفکر شاگردانی که در مدرسه با عدم موفقیت مواجه می شوند

صحیح نیست:

اکنون که از طریق فعا لیت خود

تحصیلی ندرخشیدم تنها راه مطمئن

جلب توجه دیگران بدرفتاری است

۶٣ کدام گزینه صحیح نیست؟ اثر هاله ای معمولا در جهت منفی است

۶۴ کدام گزینه صحیح نیست؟

سطوح مختلف توانایی شاگردان ایجاب

می کند که معلم خصوصیت های فردی

گروه های با توانایی پایین را در نظر

بگیرد.

۶۵کدام مورد زیر از الگوهای راهبرد به حداقل رساندن اختلال و بی نظمی حاصل از

سوء رفتار دانش آموز محسوب نمی شود؟

از خود دانش آموزان انتظارات

بیشتری داشته باشید

۶۶ کدام یک از موارد زیر ، از روش های آسان و فوری ایجاد انگیزه در کلاس می باشد؟ همه ی موارد

۶٧ کدام یک از موارد زیر از مزایای روابط حسنه معلم با والدین محسوب می شود. هر سه مورد

۶٨ کدام یک ازویژگی های افراد برون گرا می باشد؟ از تجربه های جدید استقبال می کند

۶٩ کدامیک از عوامل زیر بر کنترل و مدیریت کلاس موثرند؟

تواناییهای ویژه شخصیتی میان

دختران و پسران

٧٠ کدامیک از مبانی نظریه رهیافت رفتاری نمی باشد: رفتار غیر اکتسابی است

٧١ کدامیک از موارد زیر در رابطه با قوانین کلاس نادرست است؟

قوانین باید به اندازه ای کلی باشند تا

همه به درک مشترک برسند

٧٢ کنترل کردن رفتار و عملکرد دانش آموزان با …………………… کنترل و مدیریت زمان

٧٣ گزینه درست را انتخاب کنید.

کودکان سرآمد احتمالا باهوش تر و

خلاق تر از معلم هستند

٧۴گفته می شود که کنترل دختران آسان تر از پسران است. آمارها نشان می دهند

که بروز رفتار خشن یا بزهکاری و نیز آن دسته از مشکلات یادگیری که به ناکامی

و احساس خصومت منتهی می شود در دختران کمتر است.

همه هموارد

٧۵گفته میشود: «زمینه وجود اعتماد به نفس در دختران کمتر از پسرها است و دختران

زمینه ی بیشتری برای عصبی بودن دارند و مستعدند در قبال مشکلات اجتماع نگرش

های عاطفی و احساسی داشته باشند و در قبال احساسات دیگران حساسیت بیشتری

دارند

این تصمیم ها تاییدی است بر تامل

مشکلات کنتل کلاس و استفاده از مواد

درسی مورد علاقه آنها

٧۶ لازم است معلم در کلاس چه شخصیتی داشته باشد.

در مقام یک معلم ، می بایست در

برابر دانش آموز جدی باشد.

٧٧ لویز ۱۹۹۷ مدیریت کلاس را ………………. توصیف می کند.

به مثابه ترکیبی از آموزش،

ساماندهی مواد و فعالیت های درسی

و تلاش برای کاهش بدرفتاری دانش

آموزان

٧٨مارتین در مقاله خود با عنوان مدیریت کلاس دانش آموز محور به تشریح رابطه

کدام دو عنصر می پردازد:

آموزش و مدیریت کلاس

٧٩ مارتین ویین برای مدیریت کلاس سه اصل قائل هستند.آن سه اصل کدامند؟

مدیریت آموزش، مدیریت افراد

و مدیریت رفتار

٨٠مأموریت اصلی فرایند آموزش ، تدریس به دانش آموزانی است

که…………………………..

قادر به یادگیری هستند

٨١ ماموریت اصلی فرایند آموزش ، تدریس به کدام دسته از دانش آموزان است.

دانش آموزانی که قادر به یادگیری

هستند

٨٢ مأموریت اصلی فرایند آموزش…………………………..

تدریس به دانش آموزانی که قادر به

یادگیری هستند

٨٣ماموریت اصلی فرآیند آموزش ، تدریس به دانش آموزان است که ………………………

هستند.

قادر به یادگیری

٨۴مدیریت جامع کلاس ، میزان اشتغال دانش آموزان در فعالیت های برنامه درسی را .

. . . . . . . .

افزایش می دهد .

٨۵ مدیریت جامع کلاس………………… همه ی موارد

٨۶ مدیریت کلاس درس ترکیبی از ………. می باشد.

شخصیت معلم، رفتار حرفه ای،

توانایی های او

٨٧ مدیریت کلاس درس یک فرایند چرخشی است که شامل……………….. گزینه الف و ب

٨٨ مدیریت کلاس متضمن کدامیک از تکنیک های زیر است:

مهارتهای ارتباطی، مدیریتی و تدابیر

آموزشی

٨٩ مرحله صوری یا قیاسی از دیدگاه ژان پیاژه در باب رشد شناختی کودک کدام است؟

در دوازده سالگی بوده و قادر به مطالعه و

بررسی فرضیه هاست.

٩٠

مطابق با قوانین مطرح شده در امر مدیریت کلاس، قوانین کلاسی باید چگونه

باشد؟

مطابق با خط مشی های آموزش و

پرورش باشد

٩١ مطابق با نظریه “لاسلی” درباره ی تأدیب و آگاه سازی دانش آموزان ،

تأدیب انفرادی فقط برای آن دسته از

دانش آموزان که از خودرفتار سوء

بروز می کنند ، پیشنهاد می شود

٩٢ منظور از سازمان بندی کلاس (دوتا سوال هستند) ب و ج

٩٣ منظور از سازمان بندی کلاس. ………………………………………………………. گزینه الف و ب صحیح می باشد.

٩۴ منظور از سازمان بندی کلاس…………….. همه موارد

٩۵ مهمترین مشخصه ی قوانین مدرسه…………….آنهاست قابلیت انعطاف بودن

٩۶ منظور از سازمان بندی کلاس: ب وج

٩٧ واژه مدیریت کلاس از نظر دویل (۱۹۸۶ ………………….. (بکار رفته است. ب وج

٩٨وقتی بچه ها از ما اطاعت نمی کنند یا حرف گوش نمی دهند ، چه واکنشی باید نشان داد . باید قاطعانه به کودک نشان داد که

عواقب کارش چندان هم خوشایند نیست

٩٩وقتی بچه ها از ما اطاعت نمی کنند یا حرف گوش نمی دهند: ضمن سرزنش او باید قاطعانه به کودک

نشان داد که عواقب کارش چندان هم

خوشایند نیست و نباید آنرا تکرار کند

١٠٠ وقتی بچه ها از ما اطاعت نمی کنند یا حرف گوش نمی دهند:

به اصولی ترین وجه ممکن و بدون

عکس العمل هیجانی منفی و البته

قاطعانه عواقب کارش را گوشزد و

توصیه به عدم تکرار نمائیم

١٠١ وقتی گفته می شود :”رفتار گرایی با رفتار قابل مشاهده سر و کار دارد” یعنی:

روی اعمال واقعی افراد متمرکز می

شود ، نه آن چه در مغز و ذهن افراد

می گذرد

١٠٢وقتی گفته می شود رفتار تقویت شده دوباره تکرار می شود و رفتاری که تقویتی

دریافت نکرده حذف می شود،به کدام مورد اشاره دارد؟

قانون اثر

١٠٣ هدف غایی و نهایی همه معلمان ، آموزش آنهادر . . . . . . . . . . . . به طور موفقیت آمیز است. کنترل نمودن رفتار و اعمال خویش

١٠۴ هر مدرسه برای نیل به موفقیت باید دارای …………..باشد. نظامی با مشخصات خاص

١٠۵یافتن راه های کنترل رفتارهای نامطلوب و تغییر و سازماندهی نگرش نسبت به درس در

چه صورت برای معلم امکان پذیر است

همه موارد

 

0/5 ( 0 نظر )

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

.