سوالات ضمن خدمت نشست تخلیه تلفنی

برای دانلود سوالات ضمن خدمت تخلیه تلفنی اینجا کلیک کنید     نمونه سوالات ضمن خدمت نشست تخلیه تلفنی   سوال ۱ – گاهی اوقات سرپل نفاق ارتباط را در فضای مجازی و با پوشش جعلی آغاز می کند. الف )ممکن است این ارتباط به تماس تلفنی نیز منجر شود. پاسخ ب به دلیل [...]

برای دانلود سوالات ضمن خدمت تخلیه تلفنی اینجا کلیک کنید

 

 

نمونه سوالات ضمن خدمت نشست تخلیه تلفنی

 

سوال ۱ – گاهی اوقات سرپل نفاق ارتباط را در فضای مجازی و با پوشش جعلی آغاز می کند.

الف )ممکن است این ارتباط به تماس تلفنی نیز منجر شود. پاسخ

ب به دلیل رعایت مسائل امنیتی فقط از طریق فضای مجازی کار را دنبال می کند.

ج)حتما این ارتباط را با تماس تلفنی ادامه می دهد.

د) پس از اطمینان از جذب فرد موردنظر، هویت اصلی ویش را فاش می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال ۴

استفاده از روش تخلیه تلفنی …..

مختص گروهک منافقین می باشد                     

سایر گروهک های ضدانقلاب نیز از این روش استفاده می کنند.

در پوشش موسسات اجتماعی                          

گزینه های ب و ج

استفاده از روش تخلیه تلفنی …..

مختص گروهک منافقین می باشد                     

سایر گروهک های ضدانقلاب نیز از این روش استفاده می کنند.

در پوشش موسسات اجتماعی                          

گزینه های ب و ج

سوال ۶

بنیانگذار جاسوسی تلفنی منافقین کیست؟

مسعود رجوی          

عباس زریباف         

تقی شهرام               

مریم رجوی

سوال ۷

جاسوس تلفنی:

بدون پشتوانه اطلاعاتی و به منظور کسب اطلاعات صورت می پذیرد.

متکی بر آرشیو و پشتوانه اطلاعاتی می باشد.

بدون پشتوانه اطلاعاتی ولی با تکیه بر آرشیو از هدف مورد نظر می باشد.

متکی بر یک آرشیو و پشتوانه اطلاعاتی از هدف موردنظر می باشد.

سوال ۸

“اختلافات و تعارضات مسئولان “جزو کدام موضوع مورد تاکید در جاسوسی تلفنی می باشد؟

 اجتماعی           

فرهنگی 

سیاسی   

هیچکدام

 

ترسیم گراف از دوستان و دشمنان  هدف، به چه منظور انجام می شود؟

طراحی های اطلاعاتی و جاسوسی

تاثیر گذاری

جمع آوری اطلاعات

جاسوسی

سوال ۱۰

کدامیک از اقدامات منافقین در شبکه های اجتماعی نمی باشند:

انتشار مطالب مورد نظر در شبکه های اجتماعی برای طراحی های اطلاعاتی و جاسوسی

ترسیم گراف از دوستان و دشمنان هدف

رصد رفتار،مواضع و علایق کاربران شبکه های اجتماعی

هیچکدام

سوال ۱۱

تاثیرگذاری روی طبقه نخبه با چه هدفی صورت می گیرد؟

جهت دهی به رفتار مردم

جهت دهی به رفتار نخبگان

بی اعتبار کردن نقش نخبگان

ایجاد انشقاق و دوقطبی سازی

سوال ۱۲

اطلاع از ……..یکی از …………برنامه ریزی های  راهبردی می باشد، بنابراین جمع آوری در قالب ……….به یک رویه تبدیل شده است.

تفکرات-پایه های اساسی-نظرسنجی موسسات علمی

علایق- نیازمندی ها-جاسوسی تلفنی

علایق-پایه های اساسی- جاسوسی تلفنی

تفکرات- علایق- جاسوسی تلفنی

————————–

 

اغلب شماره تماس های جاسوسان تلفنی به نوعی است که اگر شماره ثابت درج شده را شماره گیری نمایید:

خودشان پاسخگو هستند

کسی پاسخگو نیست

بوق اشغال می زند

قابل ردیابی نیستند

سوال ۱۴

جاسوسی تلفنی عبارتست از:

به هرگونه جمع آوری اطلاعات از طریق تماس تلفنی و ارتباط فضای مجازی با استفاده از عناوین یا هویت جعلی ، جاسوسی تلفنی یا تخلیه تلفنی گفته می شود.

به هرگونه جمع آوری اطلاعات و القای اطلاعات فریب از طریق تماس تلفنی و ارتباط فضای مجازی با استفاده از عناوین یا هویت جعلی ، جاسوسی تلفنی یا تخلیه تلفنی گفته می شود.

جمع آوری اطلاعات از طریق تماس تلفنی و ارتباط فضای مجازی با استفاده از عناوین با هویت جعلی ، جاسوسی تلفنی یا تخلیه تلفنی گفته می شود.

گونه ای از جمع آوری اطلاعات و القای اطلاعات فریب از طریق تماس تلفنی و ارتباط در فضای مجازی با استفاده از عناوین یا هویت جعلی ، جاسوسی تلفنی یا تخلیه تلفنی گفته می شود.

سوال ۱۵

از موارد مشکوک در انجام جاسوسی تلفنی است؟

قطع کردن صحبت ها توسط تماس گیرنده

بزرگ جلوه دادن اطلاعات درخواستی

خود را فردی ناآگاه نشان می دهد

رابطه صمیمی برقرار می نماید.

سوال ۱۶

پست های الکترونیکی نامشخص را

می توان با رعایت اصول حفاظتی باز نمود

به هیچ عنوان نباید آنها را باز کرد

بازکردن آنها هیچ مشکلی بوجود نخواهد آورد

الف و ج صحیح است

 

دلیل موفقیت تخلیه تلفنی توسط منافقین کدام است؟

شناخت دقیق از فرهنگ ایرانیان                        

غلبه فرهنگ شفاهی بر فرهنگ مکتوب و تعارفات بی مورد    

بهره گیری از شگردهای ویژه                           

همه ی موارد

سوال ۱۸

سرانجام بنیانگذار جاسوسی تلفنی منافقین چه شد؟

در جریان درگیری سال ۱۳۶۲در یک خانه تیمی در تهران به هلاکت رسید.

در جریان درگیری در یک خانه تیمی دستگیر و در زندان به توابین پیوست.

در جریان عملیات مرصاد در سال ۱۳۶۷معدوم شد.

در جریان عملیات مرصاد در سال ۱۳۶۷ اسیر و پس از محاکمه اعدام شد.

سوال ۱۹

در تماس های مشکوک چه کار باید کرد؟

اطمینان از هویت طرف مقابل با دادن برخی اطلاعات 

بررسی شماره درج شده بر روی نمایشگر با شماره فرد تماس گیرنده

تا زمانی که از هویت فرد مخاطب مطلع  و مطمئن نشده ایم از ارائه هر گونه اطلاعات خودداری نماییم

ارائه اطلاعات برای پیشگیری از ناراحتی مسئول

سوال ۲۰

این جمله از کیست؟ “بیان اطلاعات طبقه بندی  شده از طریق تلفن جایز نیست”

امام خمینی (ره)         

مقام مظم رهبری        

شهید بهشتی           

شهید سردار سلیمانی

جاسوسی تلفنی ابداع چه کسانیست و از چه زمانی آغاز شده است؟

جاسوسان سیا –بعد از انقلاب                        

استخبارات عراق- زما جنگ تحمیلی

منافقین- قبل از انقلاب                                

منافقین -– بعد از انقلاب

——————————–

در تماس های مشکوک چه کار باید کرد؟

اطمینان از هویت طرف مقابل با دادن برخی اطلاعات 

بررسی شماره درج شده بر روی نمایشگر با شماره فرد تماس گیرنده

تا زمانی که از هویت فرد مخاطب مطلع  و مطمئن نشده ایم از ارائه هر گونه اطلاعات خودداری نماییم

ارائه اطلاعات برای پیشگیری از ناراحتی مسئول

————————

کدامیک از اقدامات منافقین در شبکه های اجتماعی نمی باشند:

انتشار مطالب مورد نظر در شبکه های اجتماعی برای طراحی های اطلاعاتی و جاسوسی

ترسیم گراف از دوستان و دشمنان هدف

رصد رفتار،مواضع و علایق کاربران شبکه های اجتماعی

هیچکدام

شناسایی مشکلات نهادها و ارگان ها از ……… جاسوسی تلفنی می باشد.

استراتژی های      

شگردهای

دلایل

اهداف

سوال ۱۰

دریافت سریع و بدون واسطه اطلاعات از هدف یکی از…… می باشد.

راههای تخلیه تلفنی      

شیوه های مقابله با تلیه تلفنی

مزایای جاسوسی تلفنی

استراتژی های جاسوسی تلفنی

سوال ۱۱

کدامیک از اهداف نوین جاسوسی تلفنی نمی باشند؟

سفارش  سرویس های اطلاعاتی مختلف

شناسایی مشکلات نهادها و ارگان ها

تحریک دولت ها به اقدام علیه کشور

هیچکدام

سوال ۱۲

عدم اعتماد به امنیت تلفن

تنها راه پیشگیری از جاسوسی تلفنی است 

یکی از راههای پیشگیری از جاسوسی تلفنی است

نمی تواند از جاسوسی تلفنی پیشگیری نماید

همه ی موارد                                                                                                               

 

کدامیک از موارد زیر جزو موضوعات مورد تاکید در جاسوسی تلفنی نمی باشد؟

اجتماعی  

آموزشی

سیاسی    

اقتصادی

سوال ۱۸

منافقین چگونه با سوء استفاده از شماره های داخلی اقدام به تخلیه تلفنی می نمایند؟

با همکاری سرویس های بیگانه و معاند

با استفاده از ابزارهای نوین 

کپی شماره های تماس 

همه ی موارد

سوال ۱۹

ارائه ی اطلاعات طبقه بندی نشده به جاسوس تلفنی:

بلامانع است

با رعایت اصول امنیتی بلامانع است

اشکال دارد و این اطلاعات هم می تواند مورد بهره برداری قرارگیرد.

بهتر است اطلاعات مذکور ارائه شود.

سوال ۲۰

علت تاثیرگذاری سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل روی فکر و کنش مردم چیست؟

دسترسی به اطلاعات شبکه های اجتماعی مهم دنیا

مدیریت توزیع و یا عدم توزیع محتواهای مورد نظر

دسترسی به ابرسرورهای اطلاعات شبکه نت

همه ی موارد

 

سوال ۱۴

فرایند جاسوسی در فضای مجازی به چند طریق صورت می پذیرد؟

۲

۳

۴

۵

سوال ۱۵

در صورت شناسایی تخلیه چی توسط مخاطب

عصبانی شده و مکالمه را ادامه می دهد

زیربار نمی رود و مکالمه را ادامه می دهد

سعی می کند خود را عصبانی نشان داده و زیربار نمی رود و مکالمه را قطع می کند

خود را عصبانی نشان داده و مکالمه را قطع می کند

سوال ۱۶

تقویت حس پرسشگری در افراد پیرامون چگونگی پاسخ به تماس ها

از شگردهای جاسوسی تلفنی است                      

جزو مواد قانونی مجازات اسلامی می باشد

از راههای پیشگیری از جاسوسی تلفنی است           

ازموضوعات مورد تاکید در جاسوسی تلفنی است

کدامیک از اهداف نوین جاسوسی تلفنی نمی باشند.

طراحی عملیات های تبلیغی روانی

تاثیر گذاری روی طعمه و جهت دهی به مواضع کشور

جلوگیری از تحقق طرح های نظام در خارج از کشور

هیچکدام

سوال ۴

کدامیک از استراتژی های جاسوسی تلفنی هستند؟

ارتباط سازی خاص با هدف اتصال مستمر با بدنه اجتماعی در ایران

ارتباط سازی خاص با هدف اتصال مستمر با بدنه اجتماعی در ایران و جمع آوری اطلاعات آشکار برای مصارف تبلیغاتی خود

ارتباط سازی عام برای دستیابی به اطلاعات پنهان

ارتباط سازی عام برای جمع آوری اطلاعات آشکار برای مصارف تبلیغاتی خود

گاهی اوقات سرپل نفاق ارتباط را در فضای مجازی و با پوشش جعلی آغاز می کند.

ممکن است این ارتباط به تماس تلفنی نیز منجر شود.

به دلیل رعایت مسائل امنیتی فقط از طریق فضای مجازی کار را دنبال می کند.

حتما این ارتباط را با تماس تلفنی ادامه می دهد.

و پس از اطمینان از جذب فرد موردنظر، هویت اصلی ویش را فاش می نماید.

گاهی اوقات سرپل نفاق ارتباط را در فضای مجازی و با پوشش جعلی آغاز می کند.

ممکن است این ارتباط به تماس تلفنی نیز منجر شود.

به دلیل رعایت مسائل امنیتی فقط از طریق فضای مجازی کار را دنبال می کند.

حتما این ارتباط را با تماس تلفنی ادامه می دهد.

و پس از اطمینان از جذب فرد موردنظر، هویت اصلی ویش را فاش می نماید.

سوال ۷

چرا حفظ کارکردهای اطلاعاتی برای منافقین اولویت محسوب می شود؟

رفع نیازمندی های اطلاعاتی سرویس های متخاصم         

تلاش برای انتشار اخبار درون نظام

تضمین تداوم حمایت استکبار جهانی از گروهک منافقین    

همه ی موارد

سوال ۸

کدامیک از اهداف نوین جاسوسی تلفنی نمی باشند؟

سفارش  سرویس های اطلاعاتی مختلف

شناسایی مشکلات نهادها و ارگان ها

تحریک دولت ها به اقدام علیه کشور

هیچکدام

شناسایی مشکلات نهادها و ارگان ها از ……… جاسوسی تلفنی می باشد.

استراتژی های      

شگردهای

دلایل

اهداف

سوال ۱۵

در صورت ارائه پست الکترونیک به شخص مشکوک و یا ارتباط با وی در شبکه های اجتماعی مجازی چه باید کرد؟

گزارش به حراست جهت بررسی رایانه مشکوک از حیث آلودگی

اطلاع رسانی به ستاد خبری وزارت اطلاعات 

اخذ نظریه و دستور حراست که ممکن است خاموش نمودن تلفن همراه باشد

همه ی موارد

سوال ۱۶

چرا منافقین جهت کسب اطلاعات مورد نیاز از تخلیه تلفنی استفاده می کنند.

به دلیل نداشتن پایگاه مردمی در داخل کشور                  

به دلیل برون رفت از چالش های متعددی که دارند

به منظور تضمین تداوم حمایت استکبار جهانی                

گزینه های الف و ج

کدامیک از موارد زیر مورد تاکید در جاسوسی تلفنی نیست؟

فرهنگی

علمی      

نظامی

اعتقادی

سوال ۱۸

کدامیک از اقدامات منافقین در شبکه های اجتماعی نمی باشند:

انتشار مطالب مورد نظر در شبکه های اجتماعی برای طراحی های اطلاعاتی و جاسوسی

ترسیم گراف از دوستان و دشمنان هدف

رصد رفتار،مواضع و علایق کاربران شبکه های اجتماعی

هیچکدام

سوال ۱۹

دلیل موفقیت تخلیه تلفنی توسط منافقین کدام است؟

شناخت دقیق از فرهنگ ایرانیان                        

غلبه فرهنگ شفاهی بر فرهنگ مکتوب و تعارفات بی مورد    

بهره گیری از شگردهای ویژه                           

همه ی موارد

سوال ۲۰

عدم اعتماد به امنیت تلفن

تنها راه پیشگیری از جاسوسی تلفنی است 

یکی از راههای پیشگیری از جاسوسی تلفنی است

نمی تواند از جاسوسی تلفنی پیشگیری نماید

همه ی موارد

 

 

3.2/5 ( 20 نظر )
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

  1. سلام ببخشید درزمان مقرر آزمون سایت باز نشد وما نتونستیم امتحان بدیم تکلیف چی است فرصت دوباره خواهد داشت لطفا یه فرصت دیگه در نظر بگیرید
    ممنون

    به این نظر امتیاز بده
پشتیبانی سایت