شرایط استحقاق کمک هزینه ازدواج طبق ماده «٨۵»

#کمک_هزینه_ازدواج 🔸شرایط استحقاق کمک هزینه ازدواج طبق ماده «٨۵» ١- ازدواج بیمه شده برای اولین بار باشد. ٢- عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. ٣- در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد. ۴- بیمه شده طی مدت ۵ سال قبل از ازدواج سابقه ٧٢٠ روز کار […]

#کمک_هزینه_ازدواج

🔸شرایط استحقاق کمک هزینه ازدواج طبق ماده «٨۵»

١- ازدواج بیمه شده برای اولین بار باشد.
٢- عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
٣- در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.
۴- بیمه شده طی مدت ۵ سال قبل از ازدواج سابقه ٧٢٠ روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

🔸مدارک لازم:
١– اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقدنامه.
٢– اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین.
٣– فرم تعهد کتبی بیمه شده مبنی بر اولین ازدواج.

🔸 بابت کمک هزینه ازدواج چقدر می گیریم؟
مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی مدت ٢ سال قبل از ازدواج تقسیم بر ٢۴
🔸 در صورتی که مبلغ کمک ازدواج محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش می یابد.

در صورت استحقاق طرفین عقد، کمک ازدواج به هر دو نفر پرداخت خواهد شد.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

پشتیبانی سایت