شرایط دریافت رتبه (۱) برای پرسنل دارای رتبه شغلی مقدماتی ودارای حداقل دوسال سابقه تدریس

شرایط دریافت رتبه
شرایط دریافت رتبه (۱) برای پرسنل دارای رتبه شغلی مقدماتی ودارای حداقل دوسال سابقه تدریس: ۱- داشتن حداقل (۲) سال تجربه(سابقه تدریس) ۲- گذراندن (۱۲۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت عمومی و تخصصی ۳- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد(ارزشیابی سالیانه) به میزان حداقل هفتاد و پنج درصد [...]

شرایط دریافت رتبه (۱) برای پرسنل دارای رتبه شغلی مقدماتی ودارای حداقل دوسال سابقه تدریس:

۱- داشتن حداقل (۲) سال تجربه(سابقه تدریس)
۲- گذراندن (۱۲۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت عمومی و تخصصی
۳- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد(ارزشیابی سالیانه) به میزان حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) در طول دو سال منتهی به نتایج ارزیابی (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۷۰) باشد).
۴- کسب حداقل شصت درصد (۶۰%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) باشد).

۵-افراد می بایست فرم های صلاحیت عمومی و صلاحیت تخصصی در سامانه ضمن خدمت ltms راتکمیل کرده ،وسپس درآزمون صلاحیت های حرفه ای معلمان که در تاریخ۹۸/۱۱/۵ برگزار خواهد شدشرکت نمایند.

زمان آزمون صلاحیت حرفه ای

4.5/5 ( 2 نظر )
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

پشتیبانی سایت