شرایط اخذ رتبه های پایه،ارشد،خبره و عالی حرفه ای فرهنگیان

شرایط اخذ رتبه های پایه،ارشد،خبره  و عالی حرفه ای

شرایط اخذ رتبه های پایه،ارشد،خبره  و عالی حرفه ای

پایه حرفه ای

رتبه پایه ۳۰۰ ساعت ضمن خدمت
. داشتن حداقل ۶ سال تجربه و حداقل سه سال توقف در رتبه مقدمانی
. گذراندن ۱۸۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه
. کسب حداقل ۷۵ درصد امتیاز از فرم ارزشیابی سالانه سه سال آخر
. کسب حداقل ۶۰ درصد امتیاز از جدول شماره ۱ ضوابط موضوع شایستگی های عمومی و حرفه ای

ارشد حرفه ای

رتبه  ارشد۲۵۰ ساعت ضمن خدمت جدید جمعا ۵۵۰ ساعت
. داشتن حداقل ۱۲ سال تجربه و حداقل سه سال توقف در رتبه پایه
. گذراندن ۱۵۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه
. کسب حداقل۸۰ درصد امتیاز از فرم ارزشیابی سالانه سه سال آخر
. کسب حداقل ۶۵ درصد امتیاز از جدول شماره ۱ ضوابط موضوع شایستگی های عمومی و حرفه ای

خبره حرفه ای

رتبه خبره۱۲۰ ساعت ضمن خدمت جدید جمعا ۶۷۰ ساعت
. داشتن حداقل ۱۸ سال تجربه و حداقل سه سال توقف در رتبه ارشد
. گذراندن ۱۲۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه
. کسب حداقل ۸۵ درصد امتیاز از فرم ارزشیابی سالانه سه سال آخر
. کسب حداقل ۷۵ درصد امتیاز از جدول شماره ۱ ضوابط موضوع شایستگی های عمومی و حرفه ای

عالی حرفه ای  .

رتبه عالی ۱۰۰ ساعت ضمن خدمت جدید جمعا ۷۷۰ساعت
داشتن حداقل ۲۴ سال تجربه و حداقل سه سال توقف در رتبه خبره
. گذراندن ۱۰۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه
. کسب حداقل ۹۰ درصد امتیاز از فرم ارزشیابی سالانه سه سال آخر
. کسب حداقل ۸۵ درصد امتیاز از جدول شماره ۱ ضوابط موضوع شایستگی های عمومی و حرفه ای

افزایش احکام رتبه به صورت تقریبی بر اساس زیر است :
۱٫رتبه پایه حرفه ای از ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان
۲٫رتبه ارشد حرفه ای کرد از ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان
۳٫رتبه خبره حرفه ای از ۱۹۰ تا ۲۳۰ هزار تومان
۴٫رتبه عالی حرفه ای از ۳۰۵ تا ۳۸۰ هزار تومان

توجه : طبق بخشنامه رتبه بندی همکار باید اشتغال تمام وقت داشته باشد لذا در زمان ماموریت تحصیلی، رتبه تعلق نمی گیرد .

مشمولین رتبه علاوه بر داشتن ساعت ضمن خدمت بین دو رتبه  یعنی ساعت ضمن خدمت جدید داشته باشند

مثلا پایه ۳۰۰+ارشد۲۵۰+خبره ۱۲۰+عالی ۱۰۰ جمعا ۷۷۰ ساعت

نکته پستهای خدماتی برای رتبه ارشد۲۰ سال سابقه تجربی مشمول می گردد و مشمول رتبه های بالانمی گردد. طبق قانون خدمات کشوری


 

3/5 ( 2 نظر )

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

  1. اینجانب ازسال ۸۹/۲/۲۳ دراداره به عنوان کادراداری مشغول خدمت می باشم تابه حال نه از فوق العاده ویژه ونه عالی وخبره استفاده نمودم الان نیز درحال حاضر ۲۹ سال و۱۰ ماه می باشم.

پیشنهاد

پشتیبانی سایت