شماره بخشنامه ۷۱۰/۷ مورخ ۹۸/۰۲/۰۴ تعیین ضریب افزایش حقوق فرهنگیان

بخشنامه مامور وخروج انتقال دائم معلمان
شماره بخشنامه ۷۱۰/۷ تاریخ بخشنامه ۹۸/۰۲/۰۴   با موضوع تعیین ضریب حقوق کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری۱۳۹۸ دانلود pdfبخشنامه   0/5 ( 0 نظر )

شماره بخشنامه ۷۱۰/۷

تاریخ بخشنامه ۹۸/۰۲/۰۴

 

با موضوع تعیین ضریب حقوق کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری۱۳۹۸

دانلود pdfبخشنامه

 

0/5 ( 0 نظر )

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پیشنهاد

صبا

پشتیبانی سایت