شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰

کدام مدارس از یکم آبان‌ماه بازگشایی می‌شوند؟
شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ (بخشنامه شماره ۲۷۳/۱۴۰ مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش) مدیر کل آموزش و پرورش استان… با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۶/۱۴۰ مورخ ۸/۲/۱۴۰۰ شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ و به […]

شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰

شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ (بخشنامه شماره ۲۷۳/۱۴۰ مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش)

مدیر کل آموزش و پرورش استان…

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۶/۱۴۰ مورخ ۸/۲/۱۴۰۰ شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ و به منظور مدیریت بهینه منابع انسانی و تسهیل در برنامه ریزی منطقه ای، تفویض اختیار به نحوی انجام شده است که ضمن شفافیت و قطعیت تحقق شاخص ها، امکان انعطاف پذیری روش ها وجود داشته باشد. بر این اساس و با توجه به کمبود نیروی انسانی، موارد زیر به عنوان راهکارهای تأمین و به کارگیری بهینه نیروی مورد نیاز به استان ها ابلاغ می شود و بدیهی است اتخاذ راهکارهای پیشنهادی نباید موجبات محرومیت دانش آموزان از دسترسی به تحصیل را به وجود آورد:

۱- ساماندهی بهینه و استفاده کامل از ساعات موظف کلیه نیروهای شاغل که در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ در اختیار مناطق آموزشی هستند، مورد تأکید است؛ به نحوی که هیچ نیرویی از گردونه سازماندهی و اشتغال کامل خارج نشود.

۲- اعلام نیاز و ساماندهی نیروی انسانی در دوره متوسطه اول و دوم به صورت یکپارچه صورت پذیرد.

۳- خارج از تفاهم نامه، واحد سازمانی جدید که باعث تشدید نیاز نیروی انسانی گردد، ایجاد نشود.

۴- کلاس‌های زیر نرم ایجاد نشود.

۵- بازنشستگی معلمان واجد شرایط بازنشستگی، در صورت نیاز منطقه، با درخواست خودشان و تأیید کارگروه توسعه مدیریت استان، به پایان سال تحصیلی پیش رو موکول شود و استمرار خدمت مدیران و معاونان مدارس در صورت نیاز و تأیید عملکرد آنها در کارگروه توسعه مدیریت مانعی ندارد ولی انتقال آن‌ها برای تدریس و جایگزین نمودن مدیر و معاون جدید جایز نیست.

۶- همکاران شاغل برای تدریس غیرموظف در سقف تفاهم نامه توسعه سنواتی تشویق شوند.

۷- مدارس کم جمعیت، ادغام و طرح های روستا مرکزی یا خوابگاه مرکزی اجرا شود.

۸- کلاس های تجمیعی در متوسطه دوم به ویژه فنی حرفه ای و کاردانش در دروس عمومی تشکیل شود.

۹- با نظارت کارگروه توسعه مدیریت استان، نقل و انتقالات صرفاً بر اساس شدت نیاز و امکان تأمین نیروی انسانی مدیریت شود.

۱۰- راهبری نقل و انتقالات نیروی انسانی در استان به عهده کارگروه توسعه مدیریت استان است و خروج نیروی انسانی از استان صرفاً در صورت عدم بروز مشکل در تأمین انجام شود. ضمناً استان های مقصد در صورتی که ورود نیروی انسانی باعث ایجاد نیروی انسانی مازاد شود، نباید با انتقال افراد موافقت نمایند.

۱۱- سربازان وظیفه (سرباز معلمان) اعم از نیروهای شاغل و اعزام جدید در سال ۱۴۰۰، مطابق ضوابط دستورالعمل اجرایی برنامه سرباز معلم و مفاد بخشنامه‌های مربوط، برحسب نیاز، در فعالیت های آموزشی مدارس روستایی مناطق آموزشی محروم و دورافتاده، جذب و سازماندهی شوند.

۱۲- مناطقی که با کمبود نیرو مواجه هسنتد، حسب میزان کمبود و توانمندی معاونین دوره های ابتدایی و متوسطه (ارتباط گروه تدریس، برخورداری از تجربه تدریس مرتبط و…)، موظفند با رعایت تبصره قسمت «ج» بخشنامه شماره ۱۴۴۰۹۳ مورخ ۱/۴/۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور تا ۶ ساعت در هفته از ساعات موظف هفتگی در مدرسه محل اشتغال خود، به تدریس بپردازند. تعیین میانگین تدریس معاونان هر منطقه، متناسب با میانگین تعیین شده برای استان، بر عهده کارگروه توسعه مدیریت استان است.

۱۳- در مناطقی که با کمبود نیروی آموزشی مواجه هستند، از انتصاب کارکنان آموزشی مرتبط با کمبودها، در پست های مدیر و معاون و سمت های اداری خودداری شود.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت