صحرایی: تلاش می‌کنیم هزینه سرویس مدارس کاهش پیدا کند

صحرایی: تلاش می‌کنیم هزینه سرویس مدارس کاهش پیدا کند

صحرایی: تلاش می‌کنیم هزینه سرویس مدارس کاهش پیدا کند
صحرایی: تلاش می‌کنیم هزینه سرویس مدارس کاهش پیدا کند رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش: 🔹 در آخرین مصوبه‌ای که دولت گذراند، تامین سرویس تابع یک آیین‌نامه‌ای شد که شهرداری‌ها باید همکاری کنند. 🔹 وظیفه این امر، بر عهده انجمن اولیا و مربیان است؛ هزینه سرویس مدارس هم تابع یکسری هزینه‌ها است و همه […]

صحرایی: تلاش می‌کنیم هزینه سرویس مدارس کاهش پیدا کند

رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش:

🔹 در آخرین مصوبه‌ای که دولت گذراند، تامین سرویس تابع یک آیین‌نامه‌ای شد که شهرداری‌ها باید همکاری کنند.

🔹 وظیفه این امر، بر عهده انجمن اولیا و مربیان است؛ هزینه سرویس مدارس هم تابع یکسری هزینه‌ها است و همه ما تلاش می‌کنیم این هزینه‌ها کاهش پیدا کند، ولی موضوع سرویس مدارس در شهر‌های بزرگ از نظر بُعد مسافت یک موضوعی است که همواره مد نظر است.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت