صدوراحکام افزایش حقوق سال١۴٠٣ فرهنگیان تاروزسه شنبه هفته آتی

صدوراحکام افزایش حقوق سال١۴٠٣ فرهنگیان تاروزسه شنبه هفته آتی

نگارش افزایش حقوق سال ١۴٠٣ فرهنگیان درروزشنبه به ادارات کل استانها ارسال و پس از رفع نواقص احتمالی بلافاصله نگارش به مناطق و شهرستانها ارسال و روند صدور احکام آغاز خواهد شد. ۰/۵ (۰ نظر)

نگارش افزایش حقوق سال ١۴٠٣ فرهنگیان درروزشنبه به ادارات کل استانها ارسال و پس از رفع نواقص احتمالی بلافاصله نگارش به مناطق و شهرستانها ارسال و روند صدور احکام آغاز خواهد شد.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت