صدور مجوز جذب مربیتربیتی و تربیت_بدنی تا یک‌ماه آینده

صدور مجوز جذب مربیتربیتی و تربیت_بدنی تا یک‌ماه آینده

وزیر آموزش و پرورش گفت: آزمون مربی پرورشی در آینده نزدیک برگزار می‌شود
صدور مجوز جذب مربیتربیتی و تربیت_بدنی تا یک‌ماه آینده 👤ستاری فرد معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش: 🔹برای جذب نیروی انسانی در حوزه پژوهشی، تربیتی و سلامت نیز سازو کار و برنامه جدیدی با معاونت اداره استخدامی رئیس جمهور دنبال می‌کنیم که ظرف یکماه آینده، مجوز جذب مربی امور تربیتی و پرورشی […]

صدور مجوز جذب مربیتربیتی و تربیت_بدنی تا یک‌ماه آینده

👤ستاری فرد معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش:

🔹برای جذب نیروی انسانی در حوزه پژوهشی، تربیتی و سلامت نیز سازو کار و برنامه جدیدی با معاونت اداره استخدامی رئیس جمهور دنبال می‌کنیم که ظرف یکماه آینده، مجوز جذب مربی امور تربیتی و پرورشی و تربیت بدنی صادر خواهد شد.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت