ضرورت افزایش جذابیت دوره ابتدایی برای جلوگیری از خروج نیرو

ضرورت افزایش جذابیت دوره ابتدایی برای جلوگیری از خروج نیرو سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش بر ضرورت افزایش جذابیت دوره ابتدایی به‌منظور ممانعت از خروج نیرو تأکید کرد، همچنین معاون آموزش ابتدایی با اشاره به نقص حقوق و مزایا گفت: ضروری است راهکاری شبیه معلم تمام‌وقت برای معلمان دوره [...]

ضرورت افزایش جذابیت دوره ابتدایی برای جلوگیری از خروج نیرو

سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش بر ضرورت افزایش جذابیت دوره ابتدایی به‌منظور ممانعت از خروج نیرو تأکید کرد، همچنین معاون آموزش ابتدایی با اشاره به نقص حقوق و مزایا گفت: ضروری است راهکاری شبیه معلم تمام‌وقت برای معلمان دوره ابتدایی طراحی شود.

سیدجواد حسینی با اشاره به اهمیت راهبردی مقطع ابتدایی اظهار‌ کرد: باید تلاش کنیم با افزایش جذابیت در این مقطع تحصیلی نه‌تنها از خروج نیروها جلوگیری کنیم، بلکه سایر معلمان از مقاطع دیگر آموزشی را ترغیب کنیم تا خواهان حضور داوطلبانه در دبستان‌ها باشند.

وی با اشاره به اجرای طرح جام (جمع‌آوری ایده‌های مطلوب) در استان خراسان رضوی افزود: ضروری است با تشکیل کارگروه کاربست تجربه‌های موفق پژوهشی از تجربیات موفق مدیران و معلمان بیش‌ازپیش استفاده کنیم.

راهکاری شبیه طرح معلم تمام‌وقت برای دوره ابتدایی طراحی شود

سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش با انتقاد از مدیریت مرکزگرا و در نتیجه عقیم‌شدن بسیاری از برنامه‌های نظام آموزشی خاطرنشان کرد: تمرکززدایی، تسلط‌زدایی، تفویض اختیار به مناطق و انتخاب مدیران توسط معلمان برخی از برنامه‌های آینده وزارت آموزش‌ و پرورش است.

به گزارش تسنیم، رضوان حکیم‌زاده؛ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش ‌و پرورش با اشاره به برخی کمبودها در این مقطع گفت: نقصان‌ها در حقوق  و مزایا سبب شده بعضی از همکاران تغییر مقطع آموزشی دهند که ضروری است راهکاری شبیه طرح معلم تمام‌وقت برای معلمان دوره ابتدایی طراحی شود.

0/5 ( 0 نظر )

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پیشنهاد

پشتیبانی سایت