ضریب حقوقی در احکام کارگزینی فرهنگیان چیست

ضریب حقوقی در احکام کارگزینی فرهنگیان چیست اگر در ردیف ۲۱ حکم حقوقی به ۲ ستون سمت چپ آن دقت کنید ملاحظه خواهید کرد در یک ستون امتیاز و در ستون دیگر مبلغ به ریال درج گردیده است. ضریب مبنای عددی هست در امتیاز احکام ضرب می شود. هیئت دولت در ابتدای هر سال ضریب […]

ضریب حقوقی در احکام کارگزینی فرهنگیان چیست

اگر در ردیف ۲۱ حکم حقوقی به ۲ ستون سمت چپ آن دقت کنید ملاحظه خواهید کرد در یک ستون امتیاز و در ستون دیگر مبلغ به ریال درج گردیده است.

ضریب مبنای عددی هست در امتیاز احکام ضرب می شود.

هیئت دولت در ابتدای هر سال ضریب ریالی حقوق را اعلام می نماید. و امتیاز درج شده در احکام در ضریب حقوق ضرب می گردد. ضریب حقوقی که دولت برای سال ۹۶ اعلام کرده است عدد ۱۶۹۵ می باشد. ضریب حقوقی سال ۹۵ عدد ۱۵۴۱ بوده است که با ۱۰ درصد افزایش عدد ۱۶۹۵ یعنی ضریب حقوقی سال ۹۶ بدست آمده است.

به طور مثال اگر امتیاز حق شغل فردی ۵۱۱۵ باشد. امتیاز ۵۱۱۵ در عدد ۱۶۹۵ ضرب می شود که حق شغل وی برای سال ۹۶ برابر با ۸۱۶۳۵۴۰ ریال می شود.

 

نام سال ضریب  
۱۳۹۷ ۱۷۹۷  
۱۳۹۶ ۱۶۹۵  
۱۳۹۵ ۱۵۴۱  
     
     
     
     
     
     
0/5 ( 0 نظر )

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

پیشنهاد

پشتیبانی سایت