ضمن خدمت جدید بدو خدمت فرهنگیان

ضمن خدمت بدو خدمت
ی توسط معلمان مدارس غیردولتی و دریافت ID کارت صلاحیت حرفه ای
مدیران / همکاران محترم شاغل در مدارس غیردولتی
باسلام
در راستای اجرای شیوه نامه شماره ۴۷۹۵۹ مورخ ۲۳ / ۳ / ۹۷ وزارتی و پیرو اطلاعیه های قبلی ، در خصوص توسعه و ارتقای
نظام مند شایستگی ها و توانمندی حرفه ای معلمان مدارس غیردولتی ، موارد ذیل را به آگاهی می رساند :
– گذراندن دوره های آمورشی زیر برای کلیه معلمان جهت فعالیت در مدارس غیردولتی در مقطع ابتدایی ( دوره اول و دوم ) در
سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ و دریافت ID کارت صلاحیت حرفه ای موقت الزامی می باشد :
– دوره بدو خدمت معلمان با کد دوره ۹۱۴۰۲۴۰۹ به مدت ۵۴ ساعت ، توسط موسسه شهید مهدوی و موسسه عصر اندیشه
تبصره : دوره بدو خدمت معلمان به مدت ۵۴ ساعت ، در مقطع متوسطه اول و دوم نیز ، قابل اجرا می باشد .
– دوره آموزش روش ها و فنون تدریس با کد دوره ۹۱۴۰۰۳۱۲ به مدت ۲۴ ساعت ، توسط موسسه مرآت
– دوره سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش با کد دوره ۹۱۴۰۲۰۹۵ به مدت ۱۶ ساعت ، توسط موسسه سوده
– قابل ذکر می باشد ، یکی از ملاک های رتبه بندی مدارس غیردولتی کسب موفقیت کادر آموزشی مدارس در گذراندن دوره های
فوق الذکر و دریافت ID کارت موقت صلاحیت حرفه ای معلمان می باشد .
نوجه : عدم گذراندن دوره های فوق الذکر مانع از فعالیت معلمان در مدارس غیردولتی ابتدایی در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ خواهد شد .
لذا همه مدیران محترم مدارس غیردولتی در مقطع ابتدایی ( دوره اول و دوم ) می بایست هرچه سریعتر نسبت به معرفی و تایید نیروهای
آموزشی خود در سامانه LTMS و ثبت نام نهایی در دوره های آموزشی ،( طبق برنامه زمانبندی اعلام شده هر دوره ) اقدام نمایند .
بدیهی است نظارت برحسن انجام ثبت نام نهایی و شرکت همکاران در دوره های فوق الذکر بر عهده مدیران محترم مدارس غیر دولتی می باشد .
سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت