فرایند اجرایی مرحله به مرحله رتبه بندی

فرایند اجرایی مرحله به مرحله رتبه بندی

سقف دریافتی معلمان ١۶ میلیون تومان منادی‌، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: 🔺با تصویب لایحه رتبه بندی معلمان، حداقل حقوق معلمان ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حدکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین
فرایند اجرایی مرحله به مرحله رتبه بندی: قالیباف: رتبه‌بندی معلمان شامل بخش‌های اداری نمی‌شود 🔹هدف ما از رتبه‌بندی معلمان ارتقاء جایگاه و منزلت آنان در آموزش و جامعه اسلامی است. 🔹️ رتبه‌بندی معلمان فقط برای کار معلمی است نه بخش‌های اداری و خدماتی هر چند که آن افراد برای ما عزیز هستند     👈 […]

فرایند اجرایی مرحله به مرحله رتبه بندی:

قالیباف: رتبه‌بندی معلمان شامل بخش‌های اداری نمی‌شود

🔹هدف ما از رتبه‌بندی معلمان ارتقاء جایگاه و منزلت آنان در آموزش و جامعه اسلامی است.

🔹️ رتبه‌بندی معلمان فقط برای کار معلمی است نه بخش‌های اداری و خدماتی هر چند که آن افراد برای ما عزیز هستند

 

سقف دریافتی معلمان ١۶ میلیون تومان   منادی‌، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:  🔺با تصویب لایحه رتبه بندی معلمان، حداقل حقوق معلمان ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حدکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین


 

👈 تصویب رتبه بندی در صحن علنی مجلس
👈🏻بررسی شورای نگهبان از حیث قانونی بودن و شرعی بودن لایحه تصویب شده
👈🏻ابلاغ از طرف رییس مجلس
👈🏻ابلاغ رییس جمهور
👈🏻 درج در روزنامه رسمی به عنوان قانون رتبه بندی معلمان
👈🏻تصویب آیین نامه اجرایی
👈🏻ارجاع آیین نامه به وزارت
👈🏻توشیح( پاراف) وزیر به کمیته توسعه مدیریت و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و کمیته مستندسازی
👈🏻صدور بخشنامه توسط وزارت
👈🏻تهیه نگارش و اسکریپت توسط شرکت پژوهش
👈🏻ارسال نگارش به امور اداری و تشکیلات استان ها

⭕️تدوین فرم های هیات ممیزی و بخشنامه توسط کمیته مستندسازی و کمیته سرمایه انسانی و اعضایی که معاونت توسعه مدیریت وزارت تعیین نماید ، صورت می گیرد.

⭕️ شایسته است در کمیته های آیین
نامه اجرایی دو نفر از نمایندگان معلم حق رای مستمر حضور داشته باشند.
⭕️رتبه های فعلی در احکام کارگزینی، رتبه های اداری هستند و در صورتی که رتبه بندی تصویب شود؛ همکاران با توجه به آیین نامه اجرایی دررتبه های ماده سوم این لایحه قرار می گیرند.
⭕️ در صورت تصویب رتبه بندی، رتبه های قبلی با رتبه های مصوب در ماده ٣، تطبیق نمی یابد و رتبه بندی از نو توسط هیات های ممیزی صورت می گیرد.
⭕️مطابق این لایحه، شصت درصد همکاران فارغ از این که اکنون چه رتبه ای دارند ، در رتبه های ١ و ٢ قرار می گیرند، یعنی ممکن است فرد رتبه ۵ در حکم دارد؛ اکنون در رتبه مربی معلم ( رتبه سطح ٢)قرار گیرد و ٢۵ درصد حقوق او افزایش یابد.
⭕️شصت درصد همکاران، افزایشی ده درصدی و بیست و پنج درصدی دارند.
⭕️مدرک و سنوات در لایحه ملاک است
⭕️ برا رتبه بندی، استاد تمام باید دارای مدرک دکتری بوده و دکتری تخصصی در حکم کارگزینی آموزش و پرورش درج شده باشد، وضعیت مدارک کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد در لایحه مشخص نیست و در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.
⭕️در صورت تصویب رتبه بندی، دو ردیف با عنوان” فوق العاده رتبه بندی” و “فوق العاده تفاوت تطبیق رتبه بندی ” در احکام کارگزینی درج می گردد.

 


مایندگان مجلس در جلسه امروز چهارشنبه، در ادامه بررسی لایحه رتبه بندی معلمان، متن ماده ۶ لایحه را به شرح زیر تصویب کردند.
در اجرای بند (۶) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر می باشد:
‌۱- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد(۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد(۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد(۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، دانشیار معلم ده درصد(۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی و استاد معلم پنج درصد(۵%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می شود.
‌۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده های هریک از معلمان از هشتاد ‌درصد(۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.
تبصره ۱- ‌افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد.
تبصره ۲- ‌دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می باشد.
تبصره ۳- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت می شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.


شرح مختصر لایحه تصویب شده

🔹بودجه لایحه همان ۱۲ و نیم همت است

🔹معلمان با ۸۰ درصد حقوق مربی پایه ۱ دانشگاه تهران (۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان) همتراز می شوند

🔹ماده ۶ هم به همان ترتیب تصویب شد یعنی همترازی با کف حقوق ۸۰ درصد حقوق مربی دانشگاه تهران صورت گرفته و افزایش درصد ها برای
رتبه آموزشیار معلم ۱۰ درصد
رتبه مربی معلم ۲۵ درصد
رتبه استادیار معلم ۳۷درصد
رتبه دانشیار معلم ۴۷ درصد
رتبه استاد معلم ۵۲ درصد
به حقوق خودشان اضافه شده و در صورت کمتر شدن مجموع حقوق از ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان، همان مبلغ ۸ میلیون و ۸۰ تومان ، حقوق فرد خواهد یود

🔹سهمیه بندی حذف شده و هر کسی شرایط لازم را برای هر رتبه ای که کسب کند، فارغ از سهمیه و سقف تعداد مشمولان ، در ان رتبه قرار خواهد گرفت


 

سقف دریافتی معلمان ١۶ میلیون تومان

منادی‌، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
🔺با تصویب لایحه رتبه بندی معلمان، حداقل حقوق معلمان ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حدکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین

 

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت