فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی و معدل دو سال آخر خدمت

محاسبه حقوق بازنشستگی و معدل دو سال آخر خدمت
فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی و معدل دو سال آخر خدمت در خصوص مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری به این مثال از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی توجه بفرمایید: حقوق و فوق العاده های مشمول کسوربازنشستگی مستخدمی (بامدرک فوق لیسانس و۳۰سال خدمت قابل قبول) در۲ سال اشتغال آخرخدمت منتهی به سال ۱۳۹۳ بشرح ذیل می‌باشد. معدل حقوق […]

فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی و معدل دو سال آخر خدمت

محاسبه حقوق بازنشستگی و معدل دو سال آخر خدمت

در خصوص مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری به این مثال از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی توجه بفرمایید:

حقوق و فوق العاده های مشمول کسوربازنشستگی مستخدمی (بامدرک فوق لیسانس و۳۰سال خدمت قابل قبول) در۲ سال اشتغال آخرخدمت منتهی به سال ۱۳۹۳ بشرح ذیل می‌باشد. معدل حقوق در۲سال آخرخدمت ونیز حقوق بازنشستگی وی به شرح زیر محاسبه می‌شود:

الف- تعیین حقوق و مزایای دو سال آخر با ضریب سال بازنشستگی

حقوق ومزایای ایشان می‌بایست بدواً با ضریب سال بازنشستگی (۱۳۹۳) تعیین شود اعمال ضریب سال بازنشسـتگی (عدد ۱۲۰۷) درخصوص بازنشستگان سال۱۳۹۳ با ۲ شیوه امکان‌پذیراست:

۱- روش اول برای اعمال ضریب حق شاغل

حکم کارگزینی سال ۹۱ امتیاز مندرج درحکم کارگزینی را در ضریب سال بازنشستگی (عدد ۱۲۰۷ برای سال ۹۳) ضرب می‌کنیم

۵۴۶۴۶۹۳=۱۲۰۷*۵/۴۵۲۷ (امتیاز)

و همینطور برای سایرردیف‌ها

۲- روش دوم برای اعمال ضریب حق شاغل

حق شاغل حکم کارگزینی سال ۹۱ را در ضریب سال بازنشستگی (عدد۱۲۰۷ برای سال ۹۳) ضرب کرده آنگاه بر ضریب سال ۹۱ یعنی عدد ۸۰۵ تقسیم می‌کنیم

۵۴۶۴۶۹۳=۸۰۵/۱۲۰۷*۳۶۴۴۶۳۸

و همینطوربرای سایر آیتم‌های حقوق و مزایا

جدول محاسبه حقوق بازنشستگی

ب- محاسبه میانگین یا معدل حقوق و فوق‌العاده‌های ۲ سال آخر خدمت

نحوه محاسبه میانگین یا معدل حقوق وفوق العاده های ۲ سال اشتغال آخرخدمت به شرح زیر است:

جمع حقوق وفوق العاده های هرسطررا درمدت هریک از سطرها ضرب کرده وآنگاه مجموع آنها را درعدد ۷۲۰روز (۲ سال) تقسیم می‌کنیم.

۱۸۰۹۲۳۳۵*۳۰ + ۱۸۳۵۷۸۷۵*۳۰ + ۱۸۴۹۷۸۸۷*۳۶۰ + ۱۸۵۶۳۰۶۴*۳۰۰ / ۷۲۰=۱۸۵۰۲۳۱۲

ج- تعیین حقوق بازنشستگی

معدل ۲ سال اشتغال آخرخدمت را درسنوات قابل قبول ضرب کرده وآنگاه برعدد۳۰ تقسیم میکنیم

۱۸۵۰۲۳۱۲*۳۰/۳۰=۶۰۸۸۰۱۷

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 1.5 / 5. تعداد امتیاز: 4

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت