قانون تقلیل ساعت تدریس ویژه همکاران با سابقه ۲۰ سال و بیشتر

قانون تقلیل ساعت تدریس ویژه همکاران با سابقه ۲۰ سال و بیشتر

قانون تقلیل ساعت تدریس ویژه همکاران با سابقه ۲۰ سال و بیشتر
قانون تقلیل ساعت تدریس ویژه همکاران با سابقه ۲۰ سال و بیشتر ✍️در تقلیل ساعت موظف معلمان از ساعات تدریس معلمان با داشتن ۲۰ سال سابقه آموزشی (تدریس تمام وقت و یا مدیریت و یا معاونت مدرسه) یا رسیدن به سن ۵۰ سالگی، چهار ساعت در هفته کسر می گردد. – در خصوص تقلیل ساعات […]

قانون تقلیل ساعت تدریس ویژه همکاران با سابقه ۲۰ سال و بیشتر

✍️در تقلیل ساعت موظف معلمان از ساعات تدریس معلمان با داشتن ۲۰ سال سابقه آموزشی (تدریس تمام وقت و یا مدیریت و یا معاونت مدرسه) یا رسیدن به سن ۵۰ سالگی، چهار ساعت در هفته کسر می گردد.

– در خصوص تقلیل ساعات کاری معلمان موظف بدیهی است:
۱) مأموریت به تحصیل تمام وقت جزء سابقه آموزشی محاسبه نمی گردد.

۲) ایام مأموریت به تحصیل نیمه وقت و اشتغال پاره وقت بانوان، به صورت نصف(یک دوم) جزء سابقه تدریس محاسبه می گردد.

۳)ایام خدمت زیر پرچم، تحصیل در تربیت معلم، دانشسرا و دانشگاه قبل ازاستخدام، مرخصی بدون حقوق ، انفصال موقت، تعلیق، آمادگی به خدمت، فاصله خدمتی (ایام بلاتکلیفی) جزء سابقه آموزشی محاسبه نمی گردد.

۴) ایام خدمت نظام وظیفه (سرباز معلم ) در صورتیکه مستخدم طبق احکام موظف بطور تمام وقت به تدریس اشتغال داشته باشد با تشخیص کمیته طرح طبقه بندی مشاغل در زمره تجربه آموزشی قابل احتساب است.

۵) مربیان پرورشی، بهداشت و مشاوران مدارس که سابقه تدریس ندارند با ۵۰ سال سن مشمول این قانون می‌شوند.

۶) ساعات کار در هر صورت کمتر از نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه نخواهد بود.

#توجه :همکارانی که در حال حاضر پست های مدیریتی دارند مثل معاون آموزگار و مدیر و معاون و …. نمیتوانند از تقلیل استفاده کنند چون تقلیل برای تدریس است

لذا همکارانی که صرفا تدریس میکنند مثل آموزگاران و دبیران با داشتن شرایط بالا از تقلیل برخوردار می شوند.

توجه:در صورت تدریس ۲۴ ساعت در هفته با وجود مشمول بودن این طرح ، ۴ ساعت به عنوان اضافه کار محسوب می شود.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت