قانون نظام رتبه بندی معلمان (در حال تصویب لایحه در هیئت وزیران)

قانون نظام رتبه بندی معلمان (در حال تصویب لایحه در هیئت وزیران)

مقدمه:

در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه و راهکار ۲-۱۰ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، و به منظور ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقای شایستگی های حرفه ای، منزلت و مرجعیت علمی و اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه برای ارتقاء فعالیت های آموزشی و پرورشی از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۷، نظام رتبه بندی معلمان اجرا می شود.

ماده ۱- رتبه بندی عبارت از فرآیند تعیین مراتب حرفه ای معلمان بر اساس سنجش صلاحیت ها و عملکرد آنان می باشد.

ماده ۲- مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان (آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی) و همچنین مشمولان لایحه قانونی مصوب ۱۷/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، در حیطه شمول این قانون قرار می گیرند.

ماده ۳- مشمولان طرح بر اساس آیین نامه مربوط، در یکی از رتبه های «معلم پایه»، «معلم مربی»، «معلم حرفه ای»، «معلم سرآمد» و «معلم راهبر» قرار می گیرند.

ماده ۴- در ازای احراز هر یک از رتبه ها به ترتیب ضرایب ۰٫۵، ۰٫۹، ۱٫۴، ۱٫۷ و ۲٫۲ در امتیازات شغل و شاغل ضرب و به عنوان فوق العاده خاص در حقوق و مزایای معلمان اعمال می گردد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می باشد.

ماده ۵- آیین نامه مربوط به این قانون، حداکثر طی ۳ ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده ۶- وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام سنجش صلاحیت های حرفه ای معلمان و نیز نحوه صدور گواهینامه “صلاحیت معلمی” را تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند. داشتن این گواهینامه، لازمه انجام خدمت معلمی در مدارس اعم از دولتی و غیردولتی است. نظام مذکور، از زمان تصویب در یک دوره زمانی سه ساله برای کلیه معلمان به اجرا درمی آید.

ماده ۷- با اجرای نظام رتبه بندی، معلمان تمام وقت واحد آموزشی می باشند که علاوه بر تدریس، به انجام فعالیت های مرتبز با امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان و پژوهش می پردازند.

ماده ۸- معلمانی که دارای رتبه ای «سرآمد» و یا «راهبر» باشند برای همکاری جهت تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پزوهشی بالاخص دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی انتخاب می گردند. نحوه همکاری در مؤسسات مذکور، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت آموزش و پرورش تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده ۹- معلمان کارآفرین مشمول این قانون برای توسعه وسایل، ابزار و نرم افزارهای آموزشی و کمک آموزشی از قوانین و سیاست های حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکت های دانش بنیان برخوردار خواهند بود.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟
پشتیبانی سایت