قیمت فطریه رمضان ۱۴۴۵ از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام شد

قیمت فطریه رمضان ۱۴۴۵ از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام شد

🔻اعلام میزان کفاره و فطریه از سوی مراجع تقلید
قیمت فطریه رمضان ۱۴۴۵ از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام شد بر اساس این گزارش، قیمت گندم برای هر نفر ۶۵.۰۰۰ تومان (شصت و پنج هزار تومان) و قیمت برنج برای هر نفر ۱۸۰.۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان)‌ می‌باشد. همچنین لیست وجوهات شرعی که از سوی دفتر معظم له اعلام شده، بدین […]

قیمت فطریه رمضان ۱۴۴۵ از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام شد

بر اساس این گزارش، قیمت گندم برای هر نفر ۶۵.۰۰۰ تومان (شصت و پنج هزار تومان) و قیمت برنج برای هر نفر ۱۸۰.۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان)‌ می‌باشد.
همچنین لیست وجوهات شرعی که از سوی دفتر معظم له اعلام شده، بدین شرح است:
یک سال نماز قضا: ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
یک ماه روزه: ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
کفاره یک روز روزه عمد: ۹۶۰.۰۰۰ تومان
کفاره یک روز روزه عذر: ۱۶.۰۰۰ تومان
حداقل فطریه هر نفر: ۶۵.۰۰۰ تومان (گندم)
کفاره عهد برای هر مورد (اطعام ۶٠ فقیر): ۹۶۰.۰۰۰ تومان
کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر): ۱۶۰.۰۰۰ تومان
یک دوره ختم قرآن: ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قربانی: ۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
عقیقه: ۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت