لایحه تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به کمیسیون دولت ارسال شد

لایحه تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به کمیسیون دولت ارسال شد
لایحه تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به کمیسیون دولت ارسال شد 🔰خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت: 🔻طبق اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان و سایر اطلاعات، فهرست نهایی جاماندگان سهام عدالت تهیه شد. باید دید چه سهام هایی در سبد این افراد قرار خواهد گرفت. 🔻 چرا که دولت به جای بدهی هایش سهام را به نهادهایی مانند […]

لایحه تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به کمیسیون دولت ارسال شد

🔰خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت:

🔻طبق اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان و سایر اطلاعات، فهرست نهایی جاماندگان سهام عدالت تهیه شد. باید دید چه سهام هایی در سبد این افراد قرار خواهد گرفت.
🔻 چرا که دولت به جای بدهی هایش سهام را به نهادهایی مانند تامین اجتماعی واگذار خواهد کرد، هرچند موافق این رویه نبودیم اما مجبوریم.

🔻لایحه ای از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون دولت ارسال شده است که تعداد افراد بازمانده مشمول سهام عدالت و میزان سهام قابل تخصیص به آن ها محاسبه شده که در آینده نزدیک اطلاع رسانی خواهد شد.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت